• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER
(SOME CORRECTİONS ON SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR )

Yazar : Sadettin ÖZÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/2
Sayfa : 62-79
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.322


Özet
Tarihî metinleri okumak bir bakıma o dönemde konuşulan dilin bilinmezlerini çözmek ortaya çıkarmak demektir. Dil zamanın akışı ile birlikte tarihte kullandığı bir takım kelimeleri, deyimleri, söz kalıplarını geçmişte bırakarak ve bıraktığı bu şekillerin yerine yenilerini kullanarak yoluna devam eder. İşte dilin sözünü ettiğimiz eskiden kullandığı şekiller, yazılı metinlerde kalır. Dilin yeni şekillerini kullandığımız ve bildiğimiz için dilin eskiden kullandığı şekiller bize yabancıdır. Geçen zaman dilin eski şekilleri ile aramızda perdeler koymuştur. İşte bu perdelerin aralanması ve tarihî metindeki şekillerin anlaşılması için en önemli yöntemlerden biri bağlamı izlemektir. Çünkü bağlam birçok bilinen kelimenin arasındaki bilinmeyen bir kelime hakkında bize çok değerli ipuçları sunabilir ve bu ipuçları ile bilinmeyeni çözme imkânı bulabiliriz. İşte bu makalede Süheyl ü Nev-bahâr üzerinde yapılmış okumalardaki birtakım yanlışlıklar ve bazı eksiklikler üzerinde durularak bazı teklifler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahâr, yanlış okumalar, yanlış anlamlar.

Abstract
Read historical texts means in a way to solve or to present unknowns of the language spoken in that period reveal. With the passage of time, language continues on its path leaving the past used some words, phrases, word patterns and using the new instead of these forms released. Here, the language used in the past that shapes remain in the written text. Because we use and know new forms of language, the forms of the language used in the past are alien to us. Elapsed time was put curtains us with the old forms of language. So, one of the most important methods is to follow the context for spacing of these curtains and understanding of form of in historical texts. Because context can offer to us invaluable clues about an unknown word among many known words and we would find an opportunity to solve the unknown with these clues. Here in this article, some proposals are presented with an emphasis on a number of inaccuracies and some shortcomings in the reading made on Süheyl ü Nev-bahâr.

Keywords
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahâr, wrong reads, wrong means.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri