• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TEVFİK FİKRET VE HÜSEYİN CAVİD’İN ŞİİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
(A COMPARATIVE APPROACH TO THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND HÜSEYİN CAVİD )

Yazar : Servet TİKEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/2
Sayfa : 227-246
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.326


Özet
Edebiyat metinleri arasındaki ilişkiyi konu edinen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, şair ve yazarların sanat algılarını belirlemede önemli katkılar sağlar. Biçim ve içerik açısından benzerlik ya da farklılıkları araştırmak metinlerin anlam dünyalarının farklı boyutlarıyla anlaşılmasına yardımcı olur. Bu tür çalışmalar, şair ve yazarların bireysel etkileşimini göstermenin yanı sıra toplumlar arasındaki ilişkileri de dikkatlere sunar. Bu yöntem doğrultusunda Türk ve Azerbaycan edebiyatının öne çıkan şairleri Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in şiirleri arasında bir karşılaştırma yapmak, şairlerin etkileşim aşamalarını gözler önüne serer. İki şairin şiirleri gerek biçim gerekse içerik açısından iki toplumun ortak kültürel tarihini de bir yönüyle yansıtma işlevi üstlenir. Bu doğrultuda makalede iki şairin şiirleri arasında karşılaştırma yapılarak, hem bireysel hem de toplumsal etkileşime dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı edebiyat, Türk şiiri, Azerbaycan şiiri, Tevfik Fikret, Hüseyin Cavid.

Abstract
The comparative studies which subject the relationship between the literary texts make a major contribution to determine the art perception of the poets and authors. It will be examined the similarities and differentness aids to understand text’s sense with different aspects by the form and content. Such studies present to the attention the relationships between the societies as well as showing individual interaction between the poets and authors. It will be made a comparative study between the most known poets of Turkish and Azerbaijan literature Tevfik Fikret and Hüseyin Cavid by this method; will display the poets’ interaction grades. The two poets’ poems either form or content have a function of showing the common cultural history of two societies. In this study the interaction at social and individual level will be pointed out as well as comparing accordingly two poets’ poems.

Keywords
Comparative literature, Turkish poetry, Azerbaijan poetry, Tevfik Fikret, Hüseyin Cavid

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri