• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AŞKIN DOĞU VE BATI YANSIMALARI OLARAK FUZÛLÎ’NİN LEYLA VE MECNUN VE SHAKESPEARE’İN ROMEO VE JULİET ADLI ESERLERİNİN MUKAYESESİ
(REFLECTIONS IN EAST AND WEST OF LOVE FUZÛLÎ ‘S LAYLA AND MAJNOON AND SHAKESPEARE'S ROMEO AND JULİET NAMED COMPARISON OF THE WORKS OF ART )

Yazar : Ayşe ULU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/3
Sayfa : 127-145
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.330


Özet
Aşk, edebiyatın temel konularının başında gelir. Doğu ve Batı edebiyatında aşk üzerine yazılmış çok sayıda eser vardır. Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun’u ile Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i bu eserler içerisinde ilk sıralarda yer alır. Böyle bir öneme sahip olan bu iki eser değerlendirilip ayrı başlıklar altında bir karşılaştırma yapılmış; benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Aşk ekseni etrafında oluşturulan bu hikâyeler karşılaştırmalı edebiyat açısından oldukça dikkat çekicidir. Bazı bölümlerde görülen ortaklıklar bu eserlerin birbirinden etkilendiği kanaatini güçlendirmektedir. Bu etkinin var olup olmadığına dair tespit ve değerlendirmelere makale içerisinde yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aşk, Fuzûlî, Shakespeare, Doğu, Batı.

Abstract
Love of literature is among the main topics. Eastern and Western literature, many works have been written on the love. Fuzûlî with Leyla and Majnun in these works of Shakespeare's Romeo and Juliet takes place in the first place. These two works, which has such an importance are interpreted and made a comparison under different headings; attempted to determine similarities and differences. Love these stories are generated around the axis is quite remarkable in terms of comparative literature. Seen in some parts partnerships strengthen the conviction that these works are influenced by each other. This enabled the identification and assessment of whether there have been included in the article.

Keywords
Love, Fuzûlî, Shakespeare, East, West.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri