• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FAZIL AHMET BAHADIR’IN “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” ADLI ŞİİRİNİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(A STUDY UPON FAZIL AHMET BAHADIR’S POEM “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” IN TERMS OF INTERTEXTUALITY )

Yazar : Nurullah ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/3
Sayfa : 185-195
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.331


Özet
Şiirde alıntı yoluyla oluşturulan görünümlere rastlanılmazken gönderge yoluyla ve anıştırma yoluyla oluşturulmuş görünümlerin sıkça kullanıldığını ve söz konusu kullanımların metni çeşitli açılardan güçlendirdiğini görmekteyiz. Gönderge yoluyla oluşturulmuş görünümlere baktığımızda Dede Korkut’u, Yunus Emre’yi, Ahmet Yesevî’yi, Karacoğlan’ı, kamları, şamanları, ozanları, şiirleri, destanları vb. Türk tarih ve kültüründe derin izler bırakmış kişi ve ögeleri görürüz. Öte yandan anıştırma yoluyla oluşturulmuş görünümlere baktığımızda Orhun Yazıtları’nı görmekteyiz. Şiirin birçok bölümünde yazıtlardan anıştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, söz konusu şiir metinlerarasılık açısından çoksesli bir anlatı olma özelliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Metinlerarasılık, alıntı, gönderge, anıştırma, Fazıl Ahmet Bahadır, Tarih Türkçe Konuşur, Orhun Yazıtları

Abstract
It is seen in the poem that the scenes created via allusions and references are utilized mostly and these usages in question strengthen the text in several aspects while there are no scenes that were created via quotations. As to the scenes created via references, we see Dede Korkut, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, shamans, bards, poems, epics, the elements and the people, who made significant impressions in Turkish history and culture and etc. In the other hand, we see Orhon Inscriptions in regard to the scenes created via allusions. There are some allusions from the inscriptions in many parts of the poem. In this perspective, the poem bears the feature of being polyphonic type of narration in terms of intertextuality.

Keywords
Intertextuality, Quotation, Reference, Allusion, Fazıl Ahmet Bahadır, Tarih Türkçe Konuşur, Orhun In

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri