• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE TÜRÜNDEKİ METİNLERİN ÜST YAPI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF STORY TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF SUPER STRUCTURE )

Yazar : Mehmet TEMİZKAn  Arzu ATASOY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/3
Sayfa : 210-237
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.333


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki hikâye metinlerini üst yapı açısından değerlendirmektir. Araştırma, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Hatay ilinde okutulan 5. sınıf Ada, 6. sınıf Doku, 7. sınıf Koza ve 8. sınıf Enderun yayınevlerine ait Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hikaye Türündeki Metinler İçin Üst Yapı Unsurları Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 1. Karakterler, 2. Mekan, 3. Zaman, 4. Giriş, 5. Olay Örgüsü, 6. Gelişme, 7. Sonuç, 8. Anlatıcı tipleri olmak üzere toplam 8 boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ders kitaplarındaki hikayelerin üst yapı düzenlenişlerinde önemli eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hikâye, Hikâye Unsurları, Türkçe Ders Kitapları.

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the story texts in Turkish course books in terms of super structure. This research is a descriptive study that is carried out by making use of qualitative data collecting techniques in the survey method. The sample of the study is Turkish course books using in Hatay 5th grade Ada publications, 6th grade Doku publications, 7th grade Koza publications and 8th grade Enderun publications. “Superstructure elements scale for story texts ” was used as data collecting tool. This scale forms from eight dimension comprise of 1. characters, 2. place, 3.time, 4.introduction, 5.plot, 6. 7.result, 8.narrator types. According to the findings obtained in research, it was established that there are important deficiencies in super structure arrengement of story texts in the Turkish course books.

Keywords
Story, Story Elements, Turkish Course Books

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri