• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

ŞAMANİZM
(SHAMANISM )

Yazar : S. A. Tokarev    Abdulselam ARVAS
Türü : Çeviri
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/3
Sayfa : 49-71
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.339


Özet
Bu yazıda “şamanizm” S. A. Tokarev tarafından bir bütün olarak ele alınıyor ve dünyanın diğer milletlerindeki “şaman”ın karşılığı olan kavramlar orijinal şekilleriyle aktarılıyor. Yazının en önemli tarafı, “şamanizm”in kökenini ortaya çıkarmış olmasıdır. Yazar, “şamanizm”in bir din biçimi olduğunu söylüyor, ama onun dinin en erken biçimi olmadığını vurguluyor; ve daha sonra onun diğer inanç sistemleri ve dinlerle bağlantısını açıklıyor. Bu yazıda diğer önemli bir husus şudur: Sibirya Türklerinin “şamanizm”i için genel bir çerçeve çiziliyor. Ve böylece yazar, bu alanda çalışmak isteyenler için bir yol haritası oluşturuyor. Son olarak yazar, konuyla ilgili bu denemenin bir başlangıç olduğunu ve daha pekçok çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

Anahtar Kelimeler
Şamanizm, köken, dinler, din formu, Sibirya

Abstract
In this article “shamanism” is taken as a whole by S. A. Tokarev and “shaman” concept in other nations of the world is transferred in their original forms. The most important aspect of the article, “shamanism” is that it reveals the origin. The author says that “shamanism” is the form of religion, but he emphasizes that it is not the earliest form of religion; and later he is explains the connection with other belief systems and religions. In this paper, another important consideration is this: a general framework for the shamanism of Siberian Turks are being drawn. And so the author is setting a roadmap for those who want to work in this area. Finally the author says that this essay is a starter on the subject and more many studies must be done.

Keywords
Shamanism, origin, religions, form of religion, Siberia

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri