• Hızlı Erişim

KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE MOĞOLCA ARASINDAKİ ORTAK BİR EDAT ‘ELE’
(A COMMON PREPOSİTİON ‘ELE’ İN KYRGYZ TURKİSH DİALECT AND MONGOLİAN LANGUAGE )

Yazar : Cüneyt AKIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/4
Sayfa : 71-74
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.341


Özet
Kırgız Türkçesindeki Moğolca ortak unsurların bir kısmı Kırgız gramerlerinde belirtildiği halde, bazılarına yer verilmemiştir. Bu eklerden biri ‘ele’ edatıdır. Moğolcada bazı durumlarda ‘la’/ ‘le’ye değişen bu edat, ilgili kelimeden sonra gelerek, nitelediği kelimenin anlamını genelleştirmektedir. Çalışmada bu edatın Kırgız Türkçesindeki işlevleri ile Moğolcadaki işlevleri mukayese edilmiş ve hiçbir kaynakta Moğolcayla ortak unsur olduğu belirtilmeyen bu ekin ortaklığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırgız Türkçesi, Moğolca, edat, ortak unsurlar

Abstract
In Kyrgyz Turkish grammar studies, some of the common elements with Mongolian are not included such as ‘ele’ preposition. This preposition, in Mongolian language, in some cases changes to ‘-la/-le’ and generalizes the meaning of the word. In this study, the origin and usage of this preposition will be evaluated by comparing its functions both in Kyrgyz Turkish and Mongolian language. It is concluded that this preposition is common for both languages and common elements that are not mentioned in any source.

Keywords
Kyrgyz Turkish, Mongolian Language, partical, common elements

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri