• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ZAMANLARI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECTS OF JIGSAW-IV TECHNIQUE ON THE FOREIGN STUDENTS LEARNING THE BASIC TENSES IN TURKISH )

Yazar : Fatma BÖLÜKBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/3
Sayfa : 196-209
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.347


Özet
Bu çalışma, Jigsaw-IV tekniğinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçedeki temel zamanları öğrenme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Son-test kontrol gruplu modelin kullanıldığı bu çalışmaya, İÜ Dil Merkezi’nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 32 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda Jigsaw-IV tekniği kullanılırken; kontrol grubunda geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmanı tarafından geliştirilen “Şimdiki Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirli Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Gelecek Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirsiz Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ve “Geniş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, temel zamanların sınandığı tüm testlerde deney grubunun ortalamalarının kontrol grubunun ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, Jigsaw-IV tekniği, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, temel zamanlar.

Abstract
This study has been conducted with the aim of identifying the effects of Jigsaw-IV technique, which is one of the cooperative learning techniques, on the students learning Turkish as a foreign language skill of learning basic tenses. To this study in which as an experimental pattern post-test control group pattern is used, 32 students consisting of 16 experimental and 16 control group students who learn Turkish as a foreign language at Istanbul University Language Center attended. While Jigsaw-IV technique is used in grammar activities of teaching basic tenses in the experimental group, in the control group traditional teaching methods are used. As teaching of basic tenses start from A1 level (present continuous tense) and continue until the end of A2 level (simple past tense, future tense, reported past tense and simple present tense), this study lasted for 16 weeks in the grammar activities of basic tenses. The data of the study has been collected with “The Use of Present Continuous Tense Achievement Test”, “The Use of Simple Past Tense Achievement Test”, “The Use of Future Tense Achievement Test”, “The Use of Reported Past Tense Achievement Test”, and “The Use of Simple Present Tense Achievement Test” developed by the researcher. As a result of the study, it has been observed that in all tests in which basic tense knowledge of students is tested, the average achievement of the experimental group in which Jigsaw-IV technique is used is higher than the achievement of the control group.

Keywords
Cooperative learning, Jigsaw-IV technique, teaching Turkish as a foreign language, basic Tenses.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri