• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YENİSEY YAZITLARINDA ÇIKMA HÂLİ
(ABLATIVE IN YENISEI INSCRIPTIONS )

Yazar : Yaşar ŞİMŞEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/4
Sayfa : 57-70
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.353


Özet
Yenisey Yazıtları, ilk kez Messerschmidt tarafından XVIII. yüzyılda dünyaya tanıtıldıktan sonra, birbirine yakın-uzak diğer yazıtların keşfedilmesiyle ortaya bir “Yenisey Yazıtları külliyatı” çıkmıştır. Radloff (1895), Orkun (1948), Malov (1952), Batmanov (1959-1962), Vasilyev (1983), Kormuşin (1997-2008) tarafından yapılan çalışmalarda ele alınıp işlenen yazıt sayısı giderek artmış, okuma ve anlamlandırma çalışmaları, yazıtları tek tek ele alan müstakil yayınların artmasıyla bugüne kadarki en doğru şeklini bulmuştur. Ancak bu ve bunun gibi çalışmaların üzerinden 50 yıldan fazla geçmiş, bu süre zarfında da pek çok yazıt üzerine yeni okumalar ve anlamlandırmalar yapılmıştır. Gelinen son nokta ışığında Yenisey Yazıtlarının çeşitli yönlerden yeniden ele alınması elzem durmaktadır. Biz bu çalışmada, Yenisey yazıtlarında çıkma hȃlini incelemeye çalıştık. Aslında Yenisey yazıtlarındaki hȃl kategorisi daha önce 2006 yılında Gülzat Nurdin Kızı tarafından yüksek lisans tezi olarak değerlendirilmişti. Ancak bu çalışmada Malov-Batmanov ve Orkun’un çalışmalarının esas alınması, bu çalışmalardan sonra yapılan müstakil çalışmaların karşılaştırmalı olarak kullanılmaması, çalışmanın bir yönüyle eksik kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı daha önce değerlendirmeye alınan Yenisey yazıtlarında hȃl kategorisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektir, ancak bütün hȃl kategorisi bir makalenin hacmini oldukça aşacağı için yalnızca çıkma hȃli üzerinde durulmuştur. Nurdin Kızı’nın çalışmasına göre Yenisey yazıtlarında çıkma hȃli Ø (eksiz) ve /+A/, /+tA/, /+dA/, /+qa /, /+ kA/, /+ γa/ ekleri ile ifade edilir. Bizim çalışmamızda Fikret Yıldırım vd. tarafından hazırlanan Yenisey Yazıtları ve Irk Bitig adlı çalışmanın Yenisey Yazıtları adlı bölümü taranarak Yenisey yazıtlarında çıkma hȃlini şu yapıların ifade ettiği tespit edilmiştir: Ø (eksiz) ve +DA, +KA, +(X)g. Aradaki farklar ve sebepleri makalenin özünü teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çıkma Hali, Yenisey Yazıtları, Yenisey Yazıtlarında Çıkma Hali.

Abstract
After the Yenisei Inscriptions were introduced to the world for the first time by Messerschmidt in 18th century, a “Yenisei Inscription literature” occured thanks to the discovery of the other inscriptions which have some close-far relationship. The number of the inscriptions which were dealt with and discussed by Radloff (1895), Orkun (1948), Malov (1952), Batmanov (1959-1962), Vasilyev (1983), Kormuşin (1997-2008) increased gradually, and reading and signification studies found their best forms ever with the help of the increase in the private publications which dealt with every single inscription. However, such studies were older than 50 years, so new readings and significations were done over many inscriptions. In the final point, it is necessary that the Yenisei Inscriptions should be reconsidered by using different ways. In this study, we tried to search for the ablative in Yenisei inscriptions. Actually the case category Yenisei inscriptions was dealt with by Gülzat Nurdin Kızı as a master thesis in 2006. However, this study was based on the works of Malov-Batmanov and Orkun, and the other private works were handled after this study were not used comperatively, so the study is not competent to some extent. The aim of this study is to show that it is necessary to review the case category in Yenisei inscriptions which is handled before, but as the whole case category would be too broad to discuss in an article, only the ablative in Yenisei inscriptions was discussed in this study. According to the Nurdin Kızı’s study, the ablative in Yenisei Inscription is done by using some suffixes such as Ø (bare), /+A/, /+tA/, /+dA/, /+qa /, /+ kA/, and /+ γa/. In our study, the work named Yenisey Yazıtları ve Irk Bitig were prepared by Fikret Yıldırım (and oths.) and the part named Yenisey Yazıtları were scanned and identified that the ablative signifies these suffixes such as Ø (bare), +DA, +KA, and +(X)g. The differences and the reasons form the base of the article.

Keywords
Ablative, Yenisei Inscriptions, The Ablative in Yenisei Inscriptions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri