• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR
(DİVAN OF BENDİ MUSTAFA BABA LITERARY GENRES AND STYLES )

Yazar : Hatice ÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 443-464
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.364


Özet
Klasik Türk edebiyatı metinlerinin anlam dünyasını oluşturan edebî eserlerin tür ve tarzları metnin içyapı öğelerindendir. Eserin ne ile ilgili olduğu ve şairde-nâsirde neye tekabül ettiği yani eserin konusunu / türünü; ele alınan konunun nasıl işlendiğini / tarzını belirleyerek eseri anlamlandırmada şairin kendiyle ve toplumla ilişkisi, yaşadığı çağdaki duruşu ve yaşadığı çağın edebî zevki hakkında bilgi edinilmektedir. XIX. yüzyıl şairlerinden olan, hayatı ve edebî kişiliği hakkında, divanı dışında, hiçbir bilgiye ulaşamadığımız Bendi Mustafa Baba’nın Divan’ı; tür ve tarzlar açısından değerlendirildiğinde, şairin dinî-tasavvufi Türk edebiyatının bir temsilcisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, Bendi Mustafa Baba Divanı, edebî tür, edebî tarz.

Abstract
Classical Turkish literature of the world of meaning of literary works, which is the kind of style and the microstructure of the text, is one of the items. It is about what works and what that work on the subject of which corresponds poet-writer / type; Topics discussed how the process / work of making sense of style by setting the city and society relationship with the poet, the era in which he lived in the era posture and live and obtain information about the literary tastes. XIX. century poet, about the life and literary personality, except the Bendi Mustafa Baba Divan, no we cannot get information, when considered in terms of types and styles, it was seen as a representative of the poet's religious-mystical Turkish literature.

Keywords
Classical Turkish literature, Divan of Bendi Mustafa Baba, literary genre, literary styles.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri