• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DER- HİKÂYET-İ ELİF ABDÂL
(DER- HİKAYET-İ ELİF ABDAL )

Yazar : Leyla ALPTEKİN SARIOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/4
Sayfa : 95-108
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.367


Özet
XVII. yüzyılda Vecihî Çelebi tarafından meydana getirilmiş olduğu düşünülen, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4967 numarada kayıtlı 155 varaklık bir mecmua içerisinde yer alan Der-Hikâyet-i Elif Abdâl, adı geçen mecmuanın 22b-24a varakları arasında yer alan kısa bir mesnevîdir. Eser konu olarak nefsinin isteklerine uyarak Allah yolundan sapan bir dervişin başına gelenleri ve pişmanlığını anlatan bir metindir. Bu çalışmanın amacı, yazarı bilinmeyen Der-Hikâyet-i Elif Abdâl adlı mesnevî metnini sunmaktır. Çalışmada hikâyenin yer aldığı mecmua hakkında bilgi verilmiş, adı geçen mesnevî, şekil ve muhteva bakımından genel hatlarıyla incelenmiş ve eser bilim âleminin istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
XVII. yüzyıl, mesnevî, Der-Hikâyet-i Elif Abdâl, Dervişlik.

Abstract
Der-Hikâyet-i Elif Abdâl, a short mesnevi, which was published in a magazine' (registered at number 4967 and 155 page) pages between 22b-24a. It has been thought that this magazine was created by Vecihî Çelebi. The mesnevi's subject is about a derviş who deviated from God's way becouse of his own wills and his regret. The aim of this work is to reveal this mesnevi, which the writer is unknown. In this work firstly some information was given about the magazine and then the mesnevi studied by it's form and context.

Keywords
15th century, masnavi, Der - Hikâyet -i Elif Abdal, asceticism .

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri