• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I
(THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION I )

Yazar : İbrahim KARAHANCİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1731-1747
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3763


Özet
Bilimsel bir araştırma için vazgeçilmez olan nesnellik, akademik üslup çalışmalarını yakından ilgilendirmektedir. Dil bilimi, sistemli inceleme düzlem ve yöntemleriyle bu nesnelliği oluşturabilir. Belirli sıklık, dağılım ve birleşimler sonucunda oluşan üslup, özellikle sözcük ve cümle düzeyinde belirginleşmektedir. Bu dil birimleri, dilin mevcut olanakları içinde tercihe açıklık ve seçmeli dil değişkenliği göstermesi açısından zengin malzeme içeriğine sahiptir ve eserde yansıtılan özgün yapıyı -üslubu- doğrudan etkilemektedirler. Sözcük bilgisinin alt inceleme birimlerinden adlar ve sıfatlar, yaygın kullanım alanlarıyla önemli üslup belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır. Adlarda özel / cins, tekil / çoğul / topluluk, soyut / somut / iş-oluş; sıfatlarda niteleme ve belirtme (gösterme) özellikleri işlevsel ve kategorik inceleme alanları oluştururlar. Bunların metin bağlamında değerlendirilip sayısal verilerin somut aracılıklarıyla yorumlanması kapsamlı üslup tasviri için önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Üslup, dil, nesnellik, üslup oluşumu, ad, sıfat.

Abstract
The objectivity that is indispensable for a scientific research is closely related to academic style studies. Linguistics, with its systematic levels and methods can create this objectivity. The style that occurs as a result of certain frequencies, distributions and combinations become especially evident at the level of words and sentences. These language units have rich material content in terms of its preference for openness and selective language variability within the available possibilities of language, and directly influencing the originality of the author's work, style. Nouns and adjectives of sub-study units of lexicology stand out as important stylists with their widespread use. The features of nouns proper / common, singular / plural, collective, abstract / concrete, action-process; of adjectives qualification and assertion (representation) form functional and categorical study areas. It is important for the comprehensive stylistic description that these are interpreted in the context of the text and interpreted by concrete means of numerical data.

Keywords
Style, language, objectivity, stylization, noun, adjective.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri