• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZERİNE
(ABOUT THE TENSE MARKERS IN LITERARY TEXTS )

Yazar : Hasene AYDIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1716-1730
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3764


Özet
Oktay Akbal’ın öykülerinin derlem olarak kullanıldığı bu çalışma, yazınsal metinlerde dil bilgisel açıdan zaman incelemesi nasıl yapılmalıdır, sorusuna cevap aramak üzere dil bilgisel zaman işaretleyicilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gerçek zamanın dil birimleriyle kodlanmasını ifade eden dil bilgisel zaman, sadece ekler ve belirteçlerle işaretlenmeyen karmaşık ve bütünsel bir düzeneğe sahiptir. Yetkin bir zaman incelemesi için değerlendirilmesi gereken dil bilgisel zaman işaretleyicileri, çalışmada şöyle belirlenmiştir: zaman ekleri ve zaman ekleriyle kurulu yapılar, zaman belirteçleri, zamanla ilgili bilgi veren diğer dil birimleri, dil dışı göndergeler, metin içi bağlamdan elde edilen ipuçları, metinler arası ilişkiler. Zaman belirleyen bu unsurların bütüncül bir yaklaşımla, birbirleriyle kurdukları ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmesi ve zaman konusuna cümle üstü birim düzeyinde yaklaşılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Zaman, dil bilgisel zaman, dil bilgisel zaman işaretleyicileri, zaman incelemesi, Oktay Akbal.

Abstract
This study which Oktay Akbal’s stories were used as corpus in aims to evaluate tense markers to look for answers to the question that how to be done time analysing from a grammatical point of view in literary texts. The tense which points out that the encoding of time with language units has a complete and complex mechanism that is not marked with suffixes and adverbs only. The tense markers which are required to be evaluated for a competent tense analysing are determined as follows in the study: tense suffixes and structures that are formed with tense suffixes, adverbs of time, other language units about the time, non-linguistic references, clues that are obtained from text context, intertextual relationships. It is need to be evaluated these elements that determine the tense with an integrated approach and within the scope of the relations they have established with each other and also be approached to tense topic at a level of major unit than sentence.

Keywords
Time, tense, tense markers, time analysing, Oktay Akbal.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri