• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ HİNDİSTAN’IN KÜLTÜREL TEMASLARI VE TÜRKİYE-HİNDİSTAN KÜLTÜR CEMİYETİ
(THE CULTURAL RELATIONS OF TURKEY WITH INDEPENDENT INDIA AND THE TURKISH-INDIAN CULTURAL ASSOCIATION )

Yazar : Eminalp MALKOÇ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 509-534
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3778


Özet
Hindistan, 1947 yılında bağımsızlaşmasının ardından 1950’lerden itibaren dış tanıtım çalışmalarına önem vermiş ve böyle organizasyonlar için bütçe ayırmıştı. Hindistan kültürü ile ilgili etkinlikler Türkiye’de de sergilenmişti. Buna karşılık, iki ülke ilişkilerinin sosyal ve kültürel boyutlarıyla Türkiye’de işlenmesinde kurulan dostluk cemiyetlerinin etkisi olmuştu. Nitekim 1949 başlarında faaliyete geçen Türkiye-Hindistan Kültür Cemiyeti böyle bir misyonun ürünüydü. Ankara merkezli olarak kurulan cemiyet, aynı yılın sonbaharında İstanbul’da bir şube açmıştır. Cemiyet, Hindistan’ı ve kültürünü tanıtan çeşitli yayınlar yapmış; ayrıca yemekli organizasyonlar gerçekleştirerek iki coğrafyanın popüler isimleriyle temsilcilerini bir araya getirmişti. Bunların yanında sergi, gösteri ve konferanslar düzenlemişti. Benzer misyonu sürdürecek bir diğer cemiyet, yine aynı isimle 1950’li yılların sonlarına doğru İstanbul merkezli olarak faaliyete geçmişti. Etkinlikleri arasında başta konferanslar olmak üzere anma toplantıları ve çeşitli yarışma organizasyonları yer almıştı. Ankara ile İstanbul’da kurulan kültürel işbirliği cemiyetlerinin önemi, 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye ile Hindistan’ın ilişkilerinin hızlı bir gelişme kaydedememiş olması noktasında ortaya çıkmaktadır. İki ülke ilişkilerinin gelişim seyrini hızlandıramasalar bile belli bir seviyede kalmasına yardımcı oldukları rahatlıkla ileri sürülebilir. Bu çalışma, TBMM Tutanak Dergisi, arşiv kaynakları, süreli yayınlar ve araştırma eserlerine dayanarak, bağımsız Hindistan’ın kuruluşundan itibaren Türk-Hint ilişkilerinin sosyal ve kültürel boyutlarıyla aydınlatılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Fikret Narter, Hindistan, Türkiye, Türk-Hint İlişkileri, Türkiye-Hindistan Kültür Cemiyeti.

Abstract
India started putting emphasis on foreign publicity in 1950s and arranged a budget for such organizations after she became autonomous in 1947. Activities related to Indian culture were also exhibited in Turkey. The amity societies founded in Turkey have played a role in the social and cultural dimensions of the relations between the two countries. For instance, the Turkish-Indian Cultural Society, which became active in the last quarter of 1940’s, was the product of such a mission. Founded in the beginning of 1949 and centered in Ankara, the society opened a branch in Istanbul in the autumn of the same year. It published several booklets introducing India and her culture besides organizing dinners to meet the representatives and popular names of both lands. Furthermore, it organized exhibitions, performances, and conferences. Another society to continue a similar mission became operational with the same name at the end of 1950’s in Istanbul. Among its activities, there were primarily conferences next to reunions and several competition organizations. The significance of cultural collaboration unions comes to the forefront at the point where the relations of Turkey and India have not been able to achieve a rapid development in the second half of the 20th century. Although they could not accelerate the developmental pace of the relations, it can surely be claimed that they helped to keep it at a certain level. This study aims to contribute to the elucidation of the Turkish-Indian relations from the foundation of the independent India by means of social and cultural dimensions on the basis of Turkish Parliament's Parliamentary Minutes Journal, archival sources, periodicals, and research books.

Keywords
Fikret Narter, India, Turkey, Turkish-Indian Relations, Turkish-Indian Cultural Association.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri