• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE USAGE SKILLS OF SUMMARIZING STRATEGIES SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Elif AKTAŞ  Bora BAYRAM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 346-360
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3787


Özet
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlamada özetleme stratejilerini kullanma becerileri incelenmiştir. Nitel yaklaşıma uygun olarak desenlenen çalışmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Rize ili Çayeli ilçesindeki iki devlet okulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 380 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerden elde edilen özetler, araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak belirlenen dokuz maddelik bir form kullanılarak incelenmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin hikâye edici ve bilgilendirici metinleri özetlerken en çok özgün metinden kısa olma ve başlık koyma stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Özetleme stratejileri, okuduğunu anlama becerisi, öyküleyici metin, bilgilendirici metin.

Abstract
In this study, summarizing skills of secondary school students were examined. Document analysis method was used in the design which is designed according to qualitative approach. The study group of study consisted of 380 students studying in 5th, 6th, 7th and 8th classes of two state schools in the district of Rize, Çayeli. The summaries from the students were examined by the researchers using a nine-item form, which was determined by searching the relevant literature. The data were analyzed using content analysis from qualitative research methods. As a result of the research, it was determined that middle school students summarize storytelling and informative texts and most of them use short texts and titling strategies.

Keywords
Summarization strategies, reading comprehension, narrative text, informative text.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri