• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE DAYALI KONUŞMA EĞİTİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE VE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SPEAKING EDUCATION BASED ON DIRECT INSTRUCTION TEACHING MODEL ON SPEAKING SKILLS AND SPEAKING ANXIETY OF 5TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Ömer KEMİKSİZ  Firdevs GÜNEŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 384-405
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3795


Özet
Bu araştırmada Doğrudan Öğretim Modeline dayalı konuşma eğitiminin 5. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Bartın İMKB Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Bu okuldaki 5. sınıflardan biri deney biri kontrol grubu olarak seçilmiş ve her iki grupta da 21 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Deney grubundaki dersler Doğrudan Öğretim Modeli temel alınarak hazırlanan ders programı ile kontrol grubundaki dersler ise Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabındaki konuşma etkinliklerine ait yönergelere uygun şekilde işlenmiştir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış, 10 haftalık bir sürede gerçekleştirilen uygulamanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Formu” ve Demir ve Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada her iki gruba ön test ve son test uygulanmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından değerlendirilmiş, sonuçlar SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Analizde öncelikle Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış, dağılımın normal olduğu veriler t testi, normal olmadığı veriler ise Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda deney grubundaki öğrencilerin hem konuşma becerilerinde hem de konuşma kaygılarında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Doğrudan Öğretim Modeli, konuşma becerisi, konuşma kaygısı.

Abstract
This research investigates the effect of speaking education based in direct instruction teaching model on speaking skills and speaking anxiety of 5th grade students. The study was conducted at Bartın İMKB Secondary School in 2015-2016 academic years. One of the 5th grades at the school was selected as control group and 21 students participated to the study from each group. Courses in the test group were taught through curriculum based on Direct Instruction Teaching Model while courses in the control group were taught based on the instructions given in speaking activities at teacher's guidebook of Turkish course. Semi-experimental design with pre-test and post-test control group was applied in this research. The study lasted for 10 weeks and the data were collected through “Evaluation Form of Speaking Skills” developed by the researcher and “Speaking Anxiety Scale for Secondary School Students” developed by Demir and Melanlıoğlu (2014). Pre-test and post-test were applied on both groups. The research findings were evaluated by the researcher and an expert; and the results were analyzed via SPSS 20.0. For the analysis, Kolmogorov-Smirnov normality test was initially applied and data with normal distribution were analyzed through t-test while those without normal distribution were analyzed through Mann Whitney U test. At the end of the research, a significant difference was found in both speaking skills and speaking anxiety of students in test group compared to the control group.

Keywords
Turkish language teaching, Direct Instruction Teaching Model, speaking skill, speaking anxiety.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri