• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ŞEMSEDDIN SAMI’S KÂMÛS-I TÜRKÎ IN TERMS OF LEXICOGRAPHY FROM THE ALI ÇIÇEK’S WRITING ON )

Yazar : Farhad RAHİMİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 196-210
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3796


Özet
Türk sözlükçülük tarihinde önemli bir yeri olan ve Arap sözlükçülük anlayışından çağcıl sözlükçülük anlayışına geçişin tipik örneği olan Kâmûs-ı Türkî hakkında bugüne kadar birçok yazı yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi 2009 yılında Ali Çiçek tarafından kaleme alınan “Sözlük Bilimi Açısından Kâmûs-i Türkî Üzerine Bir İnceleme” adlı makaledir. Biz bu yazımızda yukarıdaki makaleyi eleştirel bir yaklaşımla ele alıp eksikliklerini ve yanlışlarını ortaya koyduktan sonra adı geçen makalede yer almayan Kâmûs-ı Türkî’nin sözlük bilimi özelliklerini, yazım özelliklerini ve sözlükte uygulanan yöntemi ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Sözlük Bilimi, Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Eleştiri, Ali Çiçek.

Abstract
Until today much has been written about an important place in the history of Turkish lexicography and a typical example of the transition from Arabic lexicography understanding to the modern understanding of lexicography Kâmûs-ı Türkî. One of them is the article “A Study On Kâmûs-i Türkî İn Terms Of Glossary Science” penned by Ali Çiçek in 2009. İn this article, we will deal with a critical approach to the article above. After taking over the article revealed shortcomings and mistakes, i will try to demonstrate Kâmûs-ı Türkî's lexicography properties not listed in the said article, writing features and the methodology applied in the dictionary.

Keywords
Lexicography, Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Criticism, Ali Çiçek.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri