• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
(UTILIZING POETRY LANGUAGE IN TEACHING OF THE THEMES: ÂŞIK VEYSEL EXAMPLE )

Yazar : Yıldız YENEN AVCI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2711-2740
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3798


Özet
İster ölçülü ister serbest olsun, tek dizeden veya sayfalar dolusu bölümlerden oluşsun kaynağını duyguların gücünden alan kendine özgü ve kendini özgü bir söyleyişi ile insanı ilgilendiren hemen her konuda yazılabilen şiir; hem edebî zevkin oluşmasına yardımcı olan bir yazı türü; hem de bireyin olumlu davranış kazanmasında etkili olan bir eğitim aracıdır. Nitekim şiirin Türkçe Öğretim Programı’nda zorunlu türler arasında gösterilmiş olası bu savın doğruluğunu destekler niteliktedir. Bu çalışmada Âşık Veysel’in şiirleri Türkçe Öğretim Programı’nda belirtilen tema ve alt temalar çerçevesinde incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle çocukların sevebileceği şiirlerin nitelikleri üzerinde durularak şiirlerin bu ölçütlere uygunluğu araştırılmış, sonrasında ise bu şiirlerde hangi tema ve alt temaların işlenildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Veriler, Doğan Kaya tarafından hazırlanan ve şairin bütün şiirlerini ihtiva eden “Âşık Veysel” (2011) isimli eserden hareketle elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Âşık Veysel’in şiirlerinin Türkçe Öğretim Programı’nda belirlenen temaların bütününü (%100), alt temaların ise büyük bir çoğunluğunu (%73.73) destekleyecek, şiir eğitimine ve sevgisine katkıda bulunacak bir özellik sergilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Âşık Veysel, Türkçe Öğretim Programı, şiirler, tema ve alt temalar.

Abstract
Poetry, which can be written in almost every subject, whether it is in meter or free, single-stringed, or pages-full of sections, which takes its source from the power of emotions, is a type of writing that helps to create literary pleasure; as well as an educational tool that is effective in achieving an individual's positive behavior. As a matter of fact, poetry supports the correctness of this possible argument that has been shown among compulsory species in the Turkish Curriculum. In this study, the poems of Âşık Veysel were examined within the framework of the themes and sub-themes mentioned in the Turkish Curriculum. For this purpose, firstly the qualities of the poems that children can love can be emphasized and the appropriateness of the poems to these criteria was investigated. After that, it was tried to determine which themes and sub themes were processed in these poems. The data was obtained from Doğan Kaya's "Âşık Veysel" (2011), which contains all the poems of the poet. As a result of the research, it was seen that Âşık Veysel's poems had a feature which would support the whole of the themes (%100) determined in the Turkish Curriculum and a great majority of the sub-themes (%73.73) and contribute to poetry education and the love for poetry.

Keywords
Âşık Veysel, Turkish Curriculum, poems, themes and sub-themes.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri