• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II
(THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION II )

Yazar : İbrahim KARAHANCİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 749-768
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3810


Özet
Dil biliminin sistemli inceleme düzlem ve yöntemleri, akademik üslup bilgisi araştırmalarında beklenen nesnelliğe uygun zemin oluşturmaktadır. Birtakım sıklık, dağılım ve birleşimler sonucunda belirginleşen üslup, özellikle sözcük ve cümle düzeyinde kendini göstermektedir. Bu dil birimleri, dilin mevcut olanakları içinde tercihe açıklık ve seçmeli dil değişkenliği göstermesi açısından zengin malzeme içeriğine sahiptir ve eserde yansıtılan özgün yapıyı -üslubu- doğrudan etkilemektedirler. Sözcük bilgisinin alt inceleme birimlerinden zarflar, bağlaçlar, edatlar, zamirler, ünlemler ve eylemler; önemli üslup belirleyiciler olarak öne çıkmaktadırlar. Kendi içlerinde oluşturdukları işlevsel ve kategorik inceleme alanlarıyla metnin anlatım bütününe pek çok açıdan katkı sağlamaktadırlar. Kullanımsal ortamlarında değerlendirilip sayısal verilerin somut aracılıklarıyla yorumlanan bu dil birimleri, kapsamlı üslup tasviri için değerli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Üslup, dil, nesnellik, üslup oluşumu, sözcük bilgisi.

Abstract
Systematic analysis levels and methods of linguistics form the basis for the expected objectivity in academic stylistics researches. The style that becomes evident as a result of a number of frequencies, distributions and combinations, especially at the level of words and sentences. These language units have rich material content in terms of its preference for openness and selective language variability within the available possibilities of language, and directly influencing the originality of the author’s work, style. Adverbs, conjunctions, prepositions, pronouns, exclamations and verbs of sub-study units of lexicology stand out as important stylists with their widespread use. With their functional and categorical study areas, these contribute to the narrative of the text in many ways. These language units, which are evaluated in the use environment and interpreted by concrete means of numerical data, are considered valuable for the comprehensive stylistic description.

Keywords
Style, language, objectivity, stylization, lexicology.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri