• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE YALANCI EŞ DEĞERLER (İSİM VE İSİM SOYLU KELİMELER ÖRNEĞİ)
(FALSE EQUIVALENT WORDS IN TURKEY TURKISH AND NEW UYGHUR TURKISH (EXAMLE OF NOUNS AND NOUN TYPE WORDS) )

Yazar : Okan Celal GÜNGÖR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 133-171
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3815


Özet
Kelimenin, ses ve yapı veya sadece ses bakımından aynı olan veya lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan geldiği kolayca bilinen şeklinin, hedef lehçede bulunması ancak bu iki kelimenin kavram alanlarının birbirine eş değer olmaması durumu şeklinde tanımlanan yalancı eş değer yapılar için, “sahte karşılıklar, sözde denkteşler, aldatıcı kelimeler” gibi farklı adlar kullanılmaktadır. Çalışmada bu kavram üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildikten sonra, mesele Yeni Uygur Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında, isim ve isim soylu kelimeler bağlamında ele alınmıştır. Neticede Yeni Uygur Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında isim ya da isim soylu 568 kelime tespit edilmiş, bu kelimelerin 184’ünün kısmi, 384 tanesinin ise tam yalancı eş değer kelime niteliğinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yeni Uygur Türkçesi, Türkiye Türkçesi, lehçeler arası aktarım, yalancı eş değer, tam yalancı eş değer, kısmi yalancı eş değer.

Abstract
False equivalent words are defined; shape of the word which is the same in the term of voice and structure or only voice, or is easily understood that they are from the same source with regular voice equations between dialects. Also false equivalent words are called as ‘pseudomutuality, so-called equilibrium or deceiptive words. In this study, we discoursed firstly on this term. Then this matter is handled in terms of nouns and noun-type words between New Uyghur Turkish and Turkey Turkish. Consequently, we determined 577 noun or noun-type words between New Uyghur Turkish and Turkey Turkish. 180 of these words are partial false equivalent words and 397 of them are entirely false equivalent words.

Keywords
New Uyghur Turkish, Turkey Turkish, text transfer among the dialects, false equivalent, entirely fal

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri