• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE
(ABOUT YES, NO AND ETC. WORDS, EXPRESSING ANSWER )

Yazar : Burhan BARAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1306-1315
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3816


Özet
Günlük dilde pek çok kullandığımız onaylama, ret, inkâr ifadeleri taşıyan evet, hayır gibi yanıt ifade eden sözcüklerin gramerimizdeki yeri tartışmalı konulardan biridir. Bunlar, araştırmacılar tarafından farklı sözcük türleri arasında değerlendirilmektedir. Bazı araştırmacılar bu sözcükleri zarflar içinde gösterirken bazıları edat bazıları ünlem olarak ele almaktadır. Bu durum konu üzerinde bir fikir birliği olmadığını bu nedenle de incelenmeye değer olduğunu göstermektedir. Araştırmacıların görüşlerini birbirinden bağımsız olarak incelediğimizde hepsinin haklı nedenlere sahip olduklarını görebiliriz; ancak, konuyu derinlemesine inceleyip araştırmacıların görüşlerini karşılaştırdığımızda bu sözcüklerin zarf mı, edat mı yoksa ünlem mi sayılması gerektiği konusunda daha kesin bir sonuca ulaşmamız mümkündür. Bu makalemizde konuyu derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak inceleyip söz konusu sözcüklerin edat, zarf veya ünlem türlerinden hangisine dâhil edilmesi gerektiği konusunda bir sonuca varmayı amaçladık. Önce bu tür sözcüklerin araştırmacılar tarafından hangi türde ele alındığını hem alıntı yaparak hem tablo hâlinde sunduk. Ardından zarf, edat ve ünlem için yapılan tanımlardan bazılarını verip konuyla ilgili görüşlerimizi belirttik. Çalışmamızda onaylama, ret, inkâr ifadeleri taşıyan evet, hayır gibi yanıt ifade eden sözcüklerin ünlem olarak incelenmesinin, bazı kullanılışlarda da isim olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağını göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Onaylama, ret, evet, hayır, yanıt sözcükleri.

Abstract
The place of words which express answer, such as yes, no, in our grammar which are stated as approval, rejection, and denial that we fairly used in daily language is one of the controversial issues. These are evaluated by researchers in terms of different word classes. While some researchers show these words as adverb, others treat these words as preposition and interjection. This case shows that there is no concensus on the topic and therefore it is worth investigating. When we independently analyze the opinions of the researchers, we can see that they all have the rightful reasons; however, when we study the subject in depth and compare the ideas of the researchers, it is possible to reach a more certain result about whether these words should be considered as adverb, preposition or interjection. In this article, we aimed to conclude in depth and comparative analysis of the subject and to conclude whether the words should be included in the type of preposition, adverb or interjection. First, we presented both quoting and tabular form how those kinds of the words were treated by researchers. Then we gave some of the definitions made for adverb, preposition and interjection and mentioned our opinions about the subject. In our study, we tried to show that it would be more appropriate to evaluate the words expressing response such as yes and no that is approval, rejection, denial as an interjection and as a name in some issues.

Keywords
Approval, denial, yes, no, answer words.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri