• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 494-508
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3821


Özet
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin değişkenler (muhafazakâr yaşam tarzı, sosyoekonomik düzey ve ailenin algılanan dindarlık durumu) açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi’nin 9 fakültesine devam eden 251’i kız, 319’u erkek olmak üzere toplam 570 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, Ryff tarafından geliştirilen, Cenkseven tarafından Türkçeye uyarlanan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”, araştırmacı tarafından geliştirilen “Muhafazakâr Yaşam Tarzı Ölçeği” ve bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, korelasyon, Kruskal-Wallis testi, ve post-hoc istatistiki analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada, muhafazakâr yaşam tarzı ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu, sosyoekonomik düzey ve ailenin algılanan dindarlık düzeyleri ile psikolojik iyi oluş puanları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik iyi oluş, muhafazakârlık, dindarlık.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the psychological well-being of university students in terms of some variables (conservative lifestyle, socio-economic level, perceived religiousness status of the family). Sample of the study was composed of 251 girls and 319 boys, totally 570 students, studying at 9 different faculties of Ataturk University. "Psychological Well-Being Scale” developed by Ryff and adapted to Turkish by Cenkseven, the "Conservative Lifestyle Questionnaire" and information form were used in the study. Statistical methods like internal consistency, t tests, factor analysis, correlation, Kruskal-Wallis test and ANOVA anlysis of the obtained data were used. It has been found that there is a positive and low correlation between conservative lifestyle and psychological well-being, a meaningful differentiation between the scores of socio-economic level, perceived religiousness status of the family with psychological well-being.

Keywords
Psychological well-being, conservatism, religiousness.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri