• Hızlı Erişim

KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II
(A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ II )

Yazar : Yaşar TOKAY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 611-637
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3836


Özet
Sa'dî'nin en meşhur iki eserinden biri olan Gülistān, yazıldığı dönemden itibaren birçok dile çevrilmiştir. Ancak özellikle Türk edebiyatında bu eserin büyük bir ilgiyle okunduğu görülür. Memlük Kıpçak Türkçesinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Kitabu Gülistān bi't-Türkî, gerek döneminin ses ve biçim bilgisi özelliklerini taşıması gerekse içerdiği deyimler ve atasözleri konusunda ön plana çıkan bir eserdir. Yapısal olarak daha çok mensur bir metin olarak dikkat çeken Gülistān, araya serpiştirilen özlü sözler, meseller ve şiir parçalarından oluşmaktadır. Bu yazıda, eserde geçen deyimler konularına göre tasnif edilerek otuz üç başlık altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kavramsal tasnif, Memlük Kıpçak Türkçesi, Kitabu Gülistān bi't-Türkî, deyimler.

Abstract
One of Sa'dî's two most famous works, Gülistān, has been translated into many languages since its writing. However, it is seen that this work is read with great interest especially in Turkish literature. Kitābu Gülistan bi't-Türkî, which is considered as one of the most important texts of Mameluk Kipchak Turkish, is a work that comes to the forefront in terms of idioms and proverbs if it carries the characteristics of phonetics and morphology of the own period. Gülistān, written as a prose, consists of parts of words, poems and poems. In this article, the idioms used in the work were classified according to subjects and handled under thirty-three headings.

Keywords
Conceptual Classification, Mameluk Kıpchak Turkish, Kitabu Gülistān bi't-Türkî, idioms.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri