• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR
(KEMAL TAHİR IN THE FACE OF CANON OF THE TURKISH NOVEL )

Yazar : İbrahim TÜZER  Muhammed HÜKÜM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 256-276
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3845


Özet
Edebî eserin okuyucusuna ulaşması ve değerlendirilmesi süreci sadece yazar ve eserle ilgili süreçlerle açıklanamaz. Yazardan ve eserden bağımsız bir biçimde oluşmuş bir sosyal ortam vardır ve eser bu ortama yayınlandıktan sonra dahil olur. Bu aşamada eser ve okuyucu arasında bazı yönlendirici kavramlar bulunur. Eserin yazarının tanınırlığı ve bulunduğu çevre, eserin yetkinliği, eleştirmenlerin düşünceleri, sosyal, siyasi, politik ve ekonomik yapı, hâkim kültürel otoriteler gibi birçok etken edebî anlamda bir “kanon” oluşturur. Kemal Tahir, Türk romanı içerisinde eserlerinin içerikleri ile olduğu kadar kanonik yapı ile ilişkileri bakımından da oldukça büyük tartışmalar yaratmış bir yazardır. Yazdığı eserlerdeki Türk insanının cevherini bulma çabası, bir “Türk romanı” tartışmasını da ortaya çıkarmıştır. Bu tartışmada Türkiye’deki ideolojik yönelimlerle zaman zaman çarpışan Kemal Tahir, bu bağlamda Türk romanı kanonun oluşumu hakkında da bilgi verebilecek bir konuma sahiptir. Bu çalışma Kemal Tahir’in Türk roman kanonu içerisindeki konumunu sorgularken, kanon oluşum süreci hakkında da yorumlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kemal Tahir, Türk Romanı, İdeoloji, Roman Kanonu.

Abstract
The process of conveying the literary work to the reader and its evaluation cannot be explained by only the processes between the author and the work. There is a social environment which has occurred regardless of the author and the work and therefore the work is included in this environment after it is published. There are some directing concepts between the work and the reader at this stage. Reputability of the author and his/her environment, competence of the work, opinions of the critics, social, political and economical structure, dominating cultural authorities and many other factors create a “canon” literally. Kemal Tahir is an author who has sparked a debate in the Turkish novels not only for the content of his works but also for his relations with canonical structure. His efforts to find the ore of the Turkish people in his works resulted in discussions on “Turkish novel”. Conflicting with the ideological methods in Turkey in these discussions, Kemal Tahir has also a position to provide information on the formation of Turkish novel canon in this regard. This study questions the position of Kemal Tahir within the Turkish novel canon and aims to develop interpretations on the formation process of the canon.

Keywords
Kemal Tahir, Turkish Novel, Ideology, Novel Canon.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri