• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER
(COMPOUND WORDS WITH NO SUFFIXES IN TURKIC )

Yazar : Sertan ALİBEKİROĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 184-195
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3848


Özet
Birleşik sözcükler, hemen her dilde basit ve türemiş sözcüklerden sonra sözlük birim olarak sık karşılaşılan sözcük türlerindendir. Dilde bazı kavram, varlık ve hareketleri karşılamada gerekli olan adlandırmayı yapabilmek için basit ve türemiş sözcüklerin yetersiz kaldığı yerlerde birleşik sözcükler kullanılır. Birleşik sözcükler Türkçede de oldukça sık başvurulan sözcük türetme yollarındandır. Türkçede birleşik sözcük şeklinde pek çok ad ve fiil vardır. Birleşik adların daha çok belirtisiz ad tamlaması ve sıfat tamlaması şeklinde yapıldığı görülmektedir. Türkçede dil bilgilik birleşik ad yapımında başvurulan ad tamlamalarının bir türü de takısız ad tamlamasıdır. Kök Türk Yazıtlarından bu yana Türkçede, takısız ad tamlaması şeklinde türetilmiş birleşik sözcükler Türkçenin çeşitli tarihî ve çağdaş lehçelerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkçede takısız ad tamlaması şeklindeki birleşik sözcükler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kök Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi, birleşik sözcük, takısız ad tamlaması.

Abstract
Compound words as the grammatical words, are kinds of words encountered commonly in almost every languages after simple and derivative ones. In some point, where simple and derivative words are not enough to meet the needs of naming some concepts and movements, compound words are employed. Compound words are the way of creating grammatical words in Turkic dialects. There are lots of nouns and verbs in the shape of compound words in these dialects. It has been seen that compound nouns are made generally the form of undefined compound nouns and adjective clauses. Compound nouns with no suffixes are employed as a method to create grammatical compound words. Since the Orkhon Inscriptions, compound words derivated in the form of compound words with no suffixes have been used in historical and modern dialects of Turkish. In this work, compound words which are used to compound words with no suffixes in Turkic.

Keywords
Orkhon, Modern Turkic dialects, Turkish, compound words, compound words with no suffixes.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri