• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET EDİLEN ŞİİRLER
(POEMS; WHICH HAS BEEN ASSOCIATED TO HAŞMET AND BAKI, FROM THE POINT OF A POEM MECMUA )

Yazar : Gökçehan Aysel YILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1478-1489
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3860


Özet
Bu çalışmanın konusu olan Mecmû’a-i Nefîse, Ankara’da Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz A 9855 numarasıyla tek nüsha olarak kayıtlıdır. Mecmû’a-i Nefîse’nin “Mukata’ât Rubâ’îyyât” bölümünde “Haşmet” başlığı altında 7 adet rubâî yer almaktadır. “Müfredât” bölümünde ise “Bâkî” başlığı altında 2 adet müfred bulunmaktadır. Bu müfredler ve rubâîler, adı geçen şairlerin basılı divan nüshalarında bulunmamaktadır. Çalışmada Mecmû’a-i Nefîse hakkında çeşitli bilgiler verilmiş; ayrıca mecmualarının edebiyat tarihi, metin teşkili ve metin tamirine katkıları üzerinde durulmuştur. Ardından, mecmuada “Haşmet” başlığını taşıyan rubâîlerle “Bâkî” başlığını taşıyan müfredlerin transkripsiyonlu metinleri verilmiş ve adı geçen şairlerin dîvânlarının kelime kadrosu, kafiye ve redif tercihleri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, mecmua derleyicisinin şair seçimi ve “Müfredât” başlıklı bölümün şiir düzeni üzerine çeşitli bilgiler verilerek birtakım tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitler göz önünde bulundurularak adı geçen şiirlerin Haşmet ve Bâkî’ye aidiyeti üzerine tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Şiir mecmuaları, mecmua, Mecmû’a-i Nefîse, Haşmet, Bâkî.

Abstract
Mecmû’a-i Nefîse; which has been a topic of this study, is registered in Ankara, National Library with a number of 06 Mil Yz A 9855 and there is no replica without it. There have been 7 rubâîs in title “Haşmet”, of Mecmû’a-i Nefîse’s chapter, which is named for “Mukata’ât Rubâ’îyyât”. Also there have been 2 mufreds (single lines) in title “Bâkî”. There haven’t been these rubâîs and mufreds (single lines) in those poem’s dîvâns. In this work, it has been described to mecmua’s lexical meanings and literary senses. It has been given various informations about Mecmû’a-i Nefîse. It has been dwelled upon poem mecmua’s contributions to literature history, text creation and text reparation in next chapter of our work. Afterthen, it has been given to transcriptic writing of these poems and it has been compared towords, which used in these poems and those poet’s divan in. Also, it has been in formed about mecmua’s complier’s poet choice and orders in chapter mufreds (single lines). It has been argued to, with entertain the determinations, whether these poems belonged to Haşmet and Bâkî or not.

Keywords
Poem mecmuas, mecmua, Mecmû’a-i Nefîse, Haşmet, Bâkî.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri