• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLARI KİTABININ ANLAM VEZNİNE DAYALI TUTUM VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ
(WOMAN IN ZARİFOĞLU’S WORLD OF TOUGHT (I): THE ANALYSIS OF THE BOOK OF İŞARET ÇOCUKLARI BY ATTITUDE AND EVALUATION ANALYSIS METHOD BASED ON SEMANTIC PROSODY )

Yazar : Şahru PİLTEN UFUK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 964-985
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3871


Özet
Şiir, tabiatı itibariyle dili sanatsal olarak işler ve anlamı çoğunlukla alışılmışın dışında biçimlendirerek kapalı bir şekilde okuyucuya sunar. Cahit Zarifoğlu’nun dilinde ise bu anlam kapalılığı şiirlerinin çoğunlukla anlaşılmaz olarak nitelendirilmesine yol açan bir üslup biçimi şeklinde görülür. Bu çalışmada ilk şiir kitabı olan İşaret Çocukları’ndaki dil kullanımlarından hareketle Zarifoğlu’nun düşünce dünyasının kapılarının aralanması ve onun kadın kavramına bakışının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Kadın kavramına yüklenilen değerin tespiti için anlam veznine dayalı tutum ve değerlendirme analizi yöntemi tercih edilmiştir. Edilen bulgular, çağdaş Türk edebiyatındaki kullanımlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cahit Zarifoğlu, kadın, İşaret Çocukları, anlam vezni, üslup bilim.

Abstract
Poetry, by its nature, treats language as an art and shapes the meaning in an unfamiliar form and presents to the reader in a covered way. The covered meaning in CahitZarifoglu’s language is seen as a form of style which mostly describes his poems as closed and incomprehensive. This works aims to part away the gates of Zarifoğlu’s world of thought and to analyse his approach to concept of womenby taking the language used in his first poetry book İşaret Çocukları. In order to determine the value given to concept of women, attitude and evaluation analysis methods based on semantic prosody were preferred. The findings were evaluated by comparing the applications in contemporary Turkish Literature.

Keywords
Cahit Zarifoğlu, woman, İşaret Çocukları, semantic prosody, stylistics.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri