• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ SEÇİMİNDE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANILMASI )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1759-1777
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3881


Özet
Importance of educational psychology has been emphasized for increasing student success and improving professional competencies of teachers. There has been a growing number of studies showing the effect of teacher motivation, burnout, identity and beliefs on teaching practices and professional performance. However, psychology in teacher education needs more research studies for preparing student teachers psychologically for the complexities and dynamics of real classrooms. Therefore, this study aims to find out and compare the perspectives of pre-service and in-service English teachers about using psychological tests for choosing teacher candidates for pre-service teacher education. For this purpose, 298 pre-service English teachers, all seniors, from four different state universities and 47 in-service English teachers from 15 different cities in Turkey participated in the study. The participants were given a written interview protocol (WIP) to share their perspectives via yes/no questions and open-ended questions. Out of 345 participants, 299 (86.6%) reported that English teacher candidates should go through some psychological tests to be accepted for pre-service teacher education programs aside from getting high scores from the high-stake examination called KPSS, which is a national examination that people have to pass to become a public personnel in Turkey. Yet 27 (7.8%) opposed the idea for various reasons. Additionally, 5 (1.5%) had mixed perspectives with both positive and negative perspectives and 14 (4.1%) were suspicious about the applications. The findings show that the perspectives of pre-service and in-service English teachers are similar to each other because high majority of the participants of both groups think that teacher candidates should pass some psychological tests before beginning university education. These perspectives offer important insights into teacher education in Turkish context. Policy makers and authorities are advised to implement effective policies in setting criteria for choosing teacher candidates like establishing university committees consisting of teacher educators who will hold a face-to-face interview the candidates, apply certain psychological tests, examine the answers of the candidates and reach a final decision about the acceptance or rejection of the candidates.

Anahtar Kelimeler
Teacher education, educational psychology, psychological tests, psychology in teacher education, teacher selection criteria.

Abstract
Öğrenci başarısını artırmak ve öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmek için eğitim psikolojisinin önemi vurgulanmaktadır. Öğretmen motivasyonu, tükenmişlik, kimlik ve inançların öğretim uygulamaları ve mesleki performans üzerindeki etkisini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlik eğitimindeki psikolojinin, öğrencilerin psikolojik olarak gerçek sınıfların karmaşıklıkları ve dinamikleri için hazırlanması için daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, hizmet öncesi ve hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının hizmet öncesi öğretmen eğitimi için seçiminde psikolojik testleri kullanma konusundaki bakış açılarını ortaya çıkarmayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye'deki dört farklı devlet üniversitesinden 298 İngilizce öğretmeni adayı ve 15 farklı ilden 47 hizmet içi öğretmen araştırmaya katılmıştır. Katılımcılara, evet / hayır sorularıyla ve açık uçlu sorularla bakış açılarını paylaşmak için yazılı bir görüşme protokolü (WIP) verildi. 345 katılımcının 299'u (% 86,6), İngilizce öğretmeni adaylarının hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarına kabul edilmek için, ulusal bir sınav olan ve insanların Türkiye'de bir kamu görevlisi olmak için geçmesi gerektiği KPSS denilen sınavından yüksek puan almanın yanı sıra bazı psikolojik testlerden geçmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yine de 27 kişi (%7.8) çeşitli nedenlerle bu fikre karşı çıktı. Buna ek olarak, 5 kişi (% 1.5) hem olumlu hem de olumsuz görüşleri içeren karışık görüşler gösterdi ve 14 kişi(% 4.1) bu uygulama hakkında şüpheli idi. Bulgular, hizmet öncesi ve hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin bakış açılarının birbirine benzediğini göstermektedir çünkü her iki grubun katılımcılarının büyük çoğunluğu, öğretmen adaylarının üniversite eğitimine başlamadan önce bazı psikolojik testleri geçmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu görüşler Türkiye bağlamındaki öğretmen eğitimine önemli bilgiler sunmaktadır. Politika yapıcılar ve yetkililerin, adaylarla yüz yüze görüşmeler yapacakları, bazı psikolojik testleri uygulayacakları, adayların cevaplarını inceleyecekleri, adayların kabulü veya reddi hakkında nihai bir karara varacakları ve öğretmen adaylarının cevaplarını inceleyecek öğretmen eğitimcilerinden oluşan üniversite komiteleri kurmak gibi öğretmen adaylarını seçmek için kriterleri belirlemede etkili politikalar uygulamaları önerilmektedir.

Keywords
Öğretmen eğitimi, eğitim psikolojisi, psikolojik testler, öğretmen yetiştirmede psikoloji, öğretmen

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri