• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE READING COMPREHENSION MISTAKES IN OTTOMAN TURKISH OF THE STUDENTS STUDYING IN THE DEPARTMENT OF TURKİSH LANGUAGE AND LITERATURE )

Yazar : Mehrali CALP    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1679-1705
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3884


Özet
Osmanlı Türkçesi, yaklaşık altı yüz yıllık bir döneme şahitlik eden, Türk dili, tarihi ve dünya görüşünün şekillenmesinde önemli rol oynayan, Türk edebiyatına binlerce eser kazandırarak Türkçenin zenginleşmesini sağlayan tarihî bir yazı dilidir. Türk dilinin şekillenmesi sürecinde önemli zaman dilimlerinden birine karşılık gelen Osmanlı Türkçesinin genç kuşaklara öğretimi, Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün dünya sahnesindeki yerinin koruması bakımından önemlidir Bu çalışmada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersi kapsamındaki okuma hataları belirlenmeye çalışılmıştır. “Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencilerinin Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerdeki okuma hataları nelerdir?" sorusu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Çalışmaya Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 341 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın yöntemi, olayları, olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen alan araştırmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya veri toplamak amacıyla bahar yarıyılı sonunda Osmanlı Türkçesi dersi final sınavında sorulan açık uçlu sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. Sınav süresi olarak öğrencilere 2 ders saati verilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen hatalar genel olarak ve Osmanlı Türkçesini oluşturan üç dil “Türkçe, Arapça ve Farsça” açısından olmak üzere iki şekilde kategorize edilmiştir: Biri genel olarak ve ikincisi Osmanlı Türkçesini oluşturan üç dil “Türkçe, Arapça ve Farsça” açısından kategorize edilmiştir. Bulgular ışığında, öğrencilerin, “fonetik ayrım yapamama, kelimeyi yanlış okuma, kelime atlama, hece atlama, hece ekleme, harf ekleme, tersten okuma ve sözcük/ kelime anlamını kavrayamama, bağlamdan hareketle anlam çıkaramama” olmak üzere birçok okuma hatası yaptığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Türkçesi, okuma, okuma becerisi, okuma hataları, fonetik ayrım, harf/ses.

Abstract
Ottoman Turkish is a historical writing language which witness a period of nearly six hundred years and plays an important role in the formation of Turkish language, history and worldview, and enables Turkish people to enrich the Turkish literature with thousands of works. The teaching of the Ottoman Turkish to the younger generations, which corresponds to one of the important time periods during the formation of the Turkish language, is important for the protection of the place of the Turkish language, history and culture on the world stage. In this study, it was aimed to determine the reading mistakes within the Ottoman Turkish course of the students at department of Turkish Language and Literature at Faculty of Science and Literature. The question "What are the reading mistakes in the texts written by the Ottoman Turkish of the Turkish Language and Literature 2nd grade students of the Faculty of Science and Literature?" is the problem of this research. 341 students composed of 1st and 2nd year students of Turkish Language and Literature Faculty of Science and Literature participated in this study. The method of research is a field study aimed at examining events in natural conditions. Scan model was used in the research. Open-ended questions asked during the final examination of the Ottoman Turkish lesson at the end of the spring semester were directed to the students in order to collect data for the research. Two lesson hours were given to the students as the last of the exam. In the research, document analysis method was used as data collection and analysis method. ‘The identified mistakes are categorized into two categories, one is categorized as generally and the other one is categorized in terms of "Turkish, Arabic and Persian" the three languages that make up the Ottoman Turkish. In the light of results, it has been found that students make many reading mistakes such as "unable to distinguish phonetics, misspelling words, skipping syllables, adding syllables, inserting letters, reading and inverse reading and not understanding the meaning of words / vocabulary.

Keywords
Ottoman Turkish, reading, reading skills, reading mistakes, unable to distinguish phonetic, letters

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri