• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPING WRITING ANXIETY SCALE FOR THOSE WHO LEARN TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 1122-1132
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3886


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarını belirlemeye yönelik ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesinde ilk aşamada alan yazın taraması yapılmış, alan yazından elde edilen bilgiler ışığında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarını belirlemeye yönelik madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki maddeler düzenlenerek bir ölçek formu oluşturulmuş, bu forma yönelik uzman görüşleri alınmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda ölçekteki aday maddelere son şekli verilmiştir. Ölçek İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Türkçe öğrenen 280 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ölçeğin yapı ve ölçüm geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin iki boyuttan ve 13 maddeden oluşan iyi uyum değerlerine sahip olan bir ölçek olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik ölçümü .84’tür. İki faktörlü yapı, toplam varyansın %46,820’sini açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma kaygısı ölçeği.

Abstract
The aim of this study is to develop measuring instrument for defining the writing anxiety of the students who learn Turkish as a foreign language. At the first step to develop the scale, literature search was conducted. With the help of the data gathered from literature search, an item pool was established to determine the writing anxiety of the students who learn Turkish as a foreign language. A scale form was established by arranging the items in the pool and also expert opinions were taken for this form. According to expert views, the candidate items in the scale were disposed. The scale was applied to 280 students who learn Turkish at Istanbul Aydın University and Yunus Emre Turkish Cultural Center. Based on the results, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were carried out for structure and measurement validity of scale. As a result of the analysis, it was emerged that the scale has two dimensions and good compliance values which include 13 items. The Cronbach Alfa reliability of the scale .84. The two-factor structure explains 46,82 % of total variance.

Keywords
Turkish teaching to foreigners, writing anxiety scale.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri