• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A RESEARCH ON THE RELATION BETWEEN READING ACQUISITIONS OF 5, 6, 7 AND 8TH CLASSES’ TURKISH COURSES AND MODELS OF READING )

Yazar : Yelda KÖKÇÜ  Şener DEMİREL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 1133-1147
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3901


Özet
Bu araştırmanın amacı, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan okuma kazanımlarını incelemek ve bu kazanımların okuma modelleri ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı araştırmanın ilk aşamasında, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait okuma kazanımları tespit edilmiştir. Bu aşamada, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait ortak okuma kazanımları belirlenerek tablolaştırılmıştır. Sonraki aşamada ise belirlenen okuma kazanımlarının okuma modelleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; açıklayıcı okuma modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli ve işlemsel okuma modeli ile okuma kazanımları arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememiştir. Bununla birlikte okuma kazanımlarının 41’inin etkileşimsel, 5’inin bütünleştirici ve 2’sinin çözümleyici okuma modeli ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma, okuma kazanımları ile okuma modelleri arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, okuma, kazanım, model, inceleme.

Abstract
The purpose of this research is to determine reading acquisitions in 5, 6, 7 and 8th grade Turkish courses and determining the relationship between those acquisitions and reading models. Reading acquisitions in Turkish Courses Curriculum of 5, 6, 7 and 8th classes are detected and in this research document research method is used. At this step, common reading achievements of 5, 6, 7 and 8th classes are tabulated by determining. In next step, the relation between reading models and determined reading acquisitions are examined. With respect to results of this research, there is no relationship found between explanatory reading model, reading technics model, sampling model and operational reading model, and reading acquisitions. The interaction has been determined between The Transactional Reading model and 41 of reading achievements. The research is significant in order to shows relation between reading achievements and reading models concretely.

Keywords
Turkish education, reading, achievement, model, research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri