• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU
(FEAR: ITS LANGUAGE, CONCEPTUALIZATION, CULTURAL ASPECT )

Yazar : Aslıhan DİNÇER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 769-798
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3913


Özet
Duyguları ifade eden dil verilerinin altında hangi düşünme ve algılama biçimlerinin bulunduğunu anlamak için onları doğuran kavramsal yapılara ulaşmak gerekir. Çünkü dil verilerinin kaynağı, zihindeki kodlardır ve bunlar dilde var olmadan önce düşüncede ortaya çıkan yapılardır. Ancak birinci süreç zihinde gerçekleşse de bizi bu kodlara ulaştıran, onların dildeki gölgeleridir. Bu bakımdan birbiriyle rastgele değil, tutarlı ve destekleyici bir bağlantı içinde olan dil verileri fark edildiği takdirde bu kodlar da kendini göstermiş olacaktır. Bunun bir örneği olarak burada konuya korku açısından bakılacak; bu duygunun Türkçedeki metaforik ve metonimik doğası incelenirken Nasıl korkuyoruz, korku hakkında nasıl düşünüyor, onu nasıl dile getiriyoruz, bu duygunun kültüre özgü yanları dile nasıl yansıyor? sorularına da yanıt aranacaktır.

Anahtar Kelimeler
Korku, duygu dili, kavramsal metafor, kavramsal metonimi, idrak dil bilimi.

Abstract
In order to understand which thinking and comprehension forms exist under linguistic expression that express emotions, it is necessary to reach conceptual structures that give birth to them. Because; the source of linguistic metaphor is the codes of the minds and those are the structures which arise in thought before existing in the language. But even if first process takes place in the mind, it is still shadows of them in the language that lead us these codes. In this regard, if linguistic data that coherent with each other not random but consistent and supportive is noticed, these code shows themselves. As an example of this, it is going to deal with the subject in terms of fear; while inspecting metaphorical and metonymic nature of this concept in Turkish, the answers of “How do we fear, how do we think about fear, how do we express it, how reflects culture-specific sides of this emotion, will be also questioned.

Keywords
Fear, language of emotion, conceptual metaphor, conceptual metonymy, cognitive linguistic.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri