• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
(GENERAL CHARACTERISTICS OF MANAV DIALECTS OF ESKİŞEHİR )

Yazar : Fatih DOĞRU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 828-846
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3927


Özet
Gelişen teknolojiye bağlı olarak televizyon, İnternet vb. iletişim araçların yaygınlaşması, ulaşımın kolaylaşması, artan eğitim düzeyi ve okur-yazarlık oranı, büyük şehirlere yaşanan göçler, standart dilin baskın etkisi gibi etkenlerle ağızlar varlıklarını sürdürememe tehdidi altındadır. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden ağızların belgelenmesi ve araştırılması şarttır. Dil, tarih, sosyoloji, coğrafya, edebiyat, kültür ve sanat vd. alanlar için taşıdığı malzeme bakımından önem teşkil eden ağızların bilimsel yöntemlerle araştırılması, zenginliklerinin ortaya konması ve tamamıyla kaybolup gitmeden belgelenerek koruma altına alınması bakımından ağız araştırmaları büyük önem arz eder. Bu bağlamda daha önce üzerine herhangi bir çalışma yapılmamış olan Eskişehir ilinde yaşayan Manavların ağızlarının belgelenmesi ve genel özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada Eskişehir ili ve Manavlarla ilgili genel bilgilere yer verilecek ve Eskişehir ilindeki Manavların, nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu yerleşim birimlerinden derlenen metinlere dayalı olarak Eskişehir İli Manav Ağızlarının genel özellikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, Ağız araştırmaları, Türkiye Türkçesi ağızları, Manavlar.

Abstract
Dialects are threatened with not being able to sustain their existence by such factors as the spread of communication tools such as television, Internet depending on the developing technology, facilitation of transportation, increasing education level and literacy rate, immigration to big cities, dominant influence of standard language etc. For this reason, it is imperative that the dialects should be documented and investigated without delay. Dialect studies are important for the protection by documenting before dialects completely disappear, investigate the dialects by scientific methods, reveal the richness of the dialects which is important for presenting valuable materials for language, history, sociology, geography, literature, culture and art and other fields. It is important to document and determinate the general characteristics of the dialects of the Manavs living in the province of Eskişehir, which have not been studied previously. In this study, general information about Eskişehir province and Manavs will be given and the general characteristics of Manav dialects of Eskişehir will be tried to be revealed based on the texts which compiled from Manavs who live in Eskişehir.

Keywords
Eskişehir, dialect studies, dialects of Turkish, Manavs.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri