• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ
(DETERMINING THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ABOUT THE MULTIPLE INDICATORS THROUGH TEACHER PERFORMANCE ASSESMENT PROCESS AND SELF-EVAULATION )

Yazar : Sanem DİLBAZ SAYIN  Hasan ARSLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 1222-1241
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3933


Özet
Bu araştırmanın amacı; öğretmen performans değerlendirme sürecinde yer alması istenilen çoklu veri kaynaklarının öğretmen ve okul yöneticileri tarafından belirlenip, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin öz değerlendirme sonuçlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Merkez ilçe devlet okullarda çalışmakta olan öğretmen ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Tek soruluk açık uçlu soru ile performans değerlendirme sürecinde yer alması beklenen çoklu veri kaynakları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ ile öğretmenlerin öz değerlendirme verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler yüzde, frekans, Anova ve Tukey testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen ve okul yöneticilerinin değerlendirme sürecinde ‘öz değerlendirme’ ye yer verilmesini bekledikleri ve ‘Öz Değerlendirme + Öğrenci + Okul İdaresi’ çoklu veri kaynağını değerlendirme için uygun gördükleri sonucuna varılmıştır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin öz değerlendirme sonuçlarında ise cinsiyet ve kıdem değişkenlerinde anlamlı istatistiksel farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Performansı, Çoklu Veri Kaynakları, Öz değerlendirme.

Abstract
The aim of this study is to determine the multiple indicators required to be included in the assessment of teachers’ performance process and to investigate the self- evaluation results of teachers and administrators. The representative sample of the present study consists of the teachers and administrators working at state schools in Merkez district, Çanakkale. The multiple indicators for the assessment of teachers’ performance process were identified through one open-ended question. Moreover, through ‘Teachers’ Performance Assessment Scale’ developed by the researcher, the self- evaluation results of teachers and administrators were gathered. For the analysis of the obtained data, percentage, frequency, Anova, and Tukey test statistical methods were used. It was found that the teachers and administrators preferred ‘Self-evaluation’ in the assessment of teachers’ performance process and ‘Self-evaluation + Student + School Administration’ was the appropriate multiple indicator for the assessment of teachers’ performance process. Statistically significant differences were found between gender and seniority variables in the self- evaluation results of teachers and administrators.

Keywords
Teachers’ Performance, Multiple Indicators, Self-evaluation.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri