• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER
(NUMBER WORDS OF QASHQAI: EXAMPLES FROM SHIRAZ AND ITS SURROUNDINGS )

Yazar : Dilek ERENOĞLU ATAİZİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 865-877
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3935


Özet
Sayılar dillerin temel söz varlığıdır. Dilin varlığı, sayı sisteminin varlığı ile ölçülür. Türk sayı sistemleri Göktürkçe kökenlidir. Türkçenin Oğuz coğrafyasında kullanılan sayı kelimeleri de bu temel kaynaktan gelmektedir. Bir Oğuz kolu olan yarı göçebe Kaşkay Türkleri İran sınırları içinde, çoğunlukla Şiraz ve çevresinde yaşamaktadırlar. İki dilli Kaşkay halkı, sayı kelimelerini kullanmak bakımından diğer Türk şivelerinden ayrılmaz, bununla birlikte Farsçanın etkileri de görmezden gelinecek kadar az değildir. Bu yazıda Türk Dil Kurumu Projesi olarak hazırlanmış olan Kaşkay Türklerinin Dili adlı çalışmanın derlemelerinden bir kısmına dayanarak Kaşkay Türklerinin dilindeki sayılar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sayı, sayı kelimeleri, Kaşkay Türkleri, Kaşkay Türkçesi, İran Türkleri, yarı göçebe.

Abstract
Numbers are the basic word entities of the languages. The entity of the language is measured with the number system. Turkish number systems have Gokturkish roots. Number words of Turkish which are used in Oghuz geography also come from this basic source. Semi-nomadic Qashqai Turks, which is an Oghuz branch, lives within the borders of Iran, mostly in the Shiraz and its surroundings. Qashqai people who are bilingual are not separated from other Turkish dialects in terms of using number words. In addition to this, the influence of Farsi cannot be underestimated. In this article, numbers in Qashqai language will be analysed by basing the argument to a part of the compiled article on Language of Qashqai Turks which was prepared as a Turkish Language Institution Project.

Keywords
Number, number words, Qashqai Turks, Qashqai Turkish, Iranian Turks, semi-nomadic.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri