• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PROPAGANDA TEKNİKLERİ
(PROPAGANDA TECHNIQUES USED IN MASSAGES IN THE BOOK DESIGNS OF BOOKS )

Yazar : Kadir KAPLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1574-1589
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3939


Özet
Bu çalışmada günümüz ikna yöntemlerinden olan propaganda, propagandanın tarihî gelişimi, propagandanın temel teknikleri, bu tekniklerin kitap kapaklarındaki kullanımı ve kitap seçimine olan etkisi üzerinde durulmuştur. Kitabın dış yapısını oluşturan ve okuyucu tarafından tercihi konusunda belirleyici unsur kitabın kapak tasarımıdır. Kapak tasarımı, okuyucuya kitapla ilgili fikir vermenin yanı sıra okuyucuyu kitaba karşı meraklandırır. Günümüzde bu özelliklere ilave olarak reklam ve pazarlamanın etkisiyle kapak tasarımlarında propaganda tekniklerine de yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş. tarafından yayınlanan 2016 yılı çok satanlar listesindeki ilk yüz kitabın ön ve arka kapağı incelenerek kitap kapaklarında tasarımcıların; “Bir Otoriteye Referans, Kalabalığa Katıl, Kasıtlı Muğlaklık, Özdeşleşme, Korkuya Başvurma, Tren Etkisi, Tanıklık, Parıltılı Genellemeler, Slogan, Transfer” olmak üzere temel propaganda tekniklerinden pek çoğunu kullandığı belirlenmiştir. Kullanılan bu teknikler, örnekleriyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kitap seçimi, kitap kapağı, propaganda, propaganda teknikleri.

Abstract
In this study, it is stressed on propaganda which is one of todays persuasion methods, the historical development of propaganda the basic tecniques of propaganda the use of these tecniques on book covers and the effect on choosing books it is design of the cover of the books which constitues the external structure of the books and which is decisive for the readers preference. İn addition to giving to readers an idea of the book, the cover design entices the reader in to book. Noowadays, besides these featuresit is seen propaganda techniques are also included in the cover designs by influence of advertising and marketing. In this study, we establish by examining the front and back cover of the first hundred books on the list of bestseller. In the year 2016 published by Kitapyurdu Publishing and Communiation Cooperation that the most basic propaganda techniques were used such as reference to an authority, join a crowded, Intentional vagueness, plain folks truth , fear, bandwagon, testimonial, Glittering Generalities, slogan. Used these tecniques are evaluated with examples.

Keywords
Book choice, book cover, propaganda, propaganda tecniques.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri