• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I
(CONTRIBUTIONS TO COMPILATION DICTIONARY FROM DIALECT OF DÜZİÇİ, OSMANİYE - I )

Yazar : Metin DEMİRCİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1360-1383
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3955


Özet
Bu çalışmayla Osmaniye ili, Düziçi ilçesinden Derleme Sözlüğü’ne katkı sağlanacaktır. Bu çalışmada Düziçi’nin çeşitli yerlerinden derlenen örneklerin bazılarının Derleme Sözlüğü’nde olmadığı, bazılarınınsa farklı yörelerde farklı anlamlarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu eksikliği giderme adına da mevcut çalışma ortaya çıkmıştır. Derlenen örnekler yaklaşık on yıldır çeşitli zaman ve mekȃnlarda kişilerin konuşması esnasında not alınan, anlamları sorulan kelimelerdir ve aynı zamanda çoğu, tarafımızdan bilinen kelimelerdir, birçoğu da çevremizdeki insanlar tarafından hâlâ konuşma dilinde canlı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak elde edilen kelimeler sayıca fazla olduğu için iki ayrı yayın şeklinde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu yayında "I"ya kadar olan kelimeler ve anlamları verilmiştir. Düziçi'nden derlenen sözler isim soylu kelimeler, fiiller, ikilemeler, deyim ve deyimleşmiş ifadeler şeklinde sınıflandırılarak verilmiştir. Derlemelerin bir kısmının Sözlük'te yer aldığı görülmektedir, ama anlam olarak Düziçi'nde farklı kullanımlar vardır, bu tür sözler italik olarak verilmiştir. Çalışmada 212 isim soylu kelime, 100 fiil, 125 deyim, deyimleşmiş ifade, ikileme benzeri sözlere yer verilmiştir. Özellikle deyim ve benzeri sözler verilirken müstehcen ve küfürlü ifadelerin çok geçtiği görülmektedir, ancak çalışmada küfür içeriklerinden ziyade bir olayı, durumu, nesneyi, kişiyi tasvir eden ifadelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Derleme, Derleme Sözlüğü, Düziçi ağzı, derleme çalışmaları, Osmaniye.

Abstract
In this present study, some contribution shall be made to the Derleme Sözlüğü (Compilation Glossary) from the province Osmaniye, the district Düziçi. It has been determined in this present study that some of the words collected from various places of Düziçi are not present in the Derleme Sözlüğü (Compilation Glossary) and some of them are used with different meanings in different regions. This study has appeared in order to make up this deficiency. The words having been collected here are the words which have been noted down for approximately ten years during the speech of people in different times and places and whose meanings have been asked. The words having been given here are also the words, most of which are known and used by us and have still been used livingly in a spoken language by the people around us. However, since the obtained words are high in number, it has been found suitable to evaluate them in two publications. In this present publication, the words until “I” and their meanings have been given. The vocabulary collected from Düziçi has been given by being classified as nouns, verbs, reduplications, idioms and idiomized expressions.

Keywords
Compilation, Compilation Glossary, dialect of Düziçi, compilation studies, Osmaniye.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri