• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ
(LANGUAGE VARIATIONS AND LOCAL LANGUAGE EFFECTS IN CHOIR EDUCATION )

Yazar : Bülent HALVAŞİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1881-1895
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3957


Özet
şan somut bir iletişim aracı olan dil somut yapıya sahiptir. Bu yapı içinde işaretleri, beden ve yüz hareketlerini, yani jest ve mimikleri de taşır. Dil yalnızca iletişim aracı değil, bir ulusun geleneklerini, göreneklerini, hayat ve ötesi hakkındaki tasavvurlarını da içinde barındırır. Bu nedenle ünlü düşünür Haideger “Dil düşüncenin evidir” diyerek, düşünce sınırlarını aslında dilin sınırları olduğunu vurgular. Dil, uygarlıkların oluşumunda ve kültürel olarak gelişiminde ana unsur olarak görülmektedir. Bireylerin eğitim düzeylerinin gelişmesi ile birlikte dilin kuralları ve yapılanmaları değişmiş, kelimeler zenginleşmiş ve toplumlar geliştikçe diller de buna paralel olarak gelişme göstermiştir. Toplumsal ilişkilerin artması, bu süreci hızlandırmıştır. Uluslar, kendilerine özgü dil yapı ve kurallarına sahiptir. Bu kuralların büyük bir kısmı yazı dilinde uygulansa da konuşa dilinde uygulanmaya bilir. İnsanların yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafya üzerinde hayat bulmuş kadim kültürler dil yapısını etkiler. Bu da aynı ülke içinde farklı konuşma ve yazı dili çeşitliliğinin doğmasına, dil varyasyonlarının ortaya çıkmasına sebep olur.

Anahtar Kelimeler
Dil, Kültür, Koro, Yöresel Konuşma, Nefes Eğitimi, Diksiyon, Müzik.

Abstract
As a concrete communication medium, language, which constitutes voice, words and sentences transferring an individual's emotions and ideas, has a concrete structure. This structure also transfers signs, body and face movements; in other words gestures and expressions. Language is not only a communication medium. It also includes a nation's customs, traditions, and visions of life and beyond. Therefore, the well-known philosopher Heidegger emphasises that the borders of ideas are actually the borders of the language, by saying "Language is the house of being". Language is considered the main element in the formation and development of civilizations. With the improvement in individuals' education levels, the structures and rules of languages have been changed, and vocabulary has become enriched. Languages have improved in parallel with the improvements in societies. Likewise, the elevation of social relations has accelerated this process. Nations have their own language structures and rules. A large section of these rules may only be applied to written language, not to spoken language. The environment people live in and the old cultures existing in that environment affect the structures of languages. This situation generates varying speaking and writing types and causes language variations within the same country.

Keywords
Language, Culture, Regional Dialect, Breath Training, Articulation, Music

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri