• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI BAĞLAMINDA ANALİZİ
(THE ANALYSIS OF BİLGE KARASU’S WORKS IN THE CONTEXT OF POSTMODERN AUTHOR AND NARRATOR )

Yazar : İlyas AKMAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1590-1606
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3963


Özet
Edebî ürünler, çoğunlukla içinde doğdukları çağın düşünce dünyasından etkilenirler. Sosyal ve toplumsal yapı, edebî eserlerin yapısına da etki eder. Bu gerçekliğin doğal sonucu olarak postmodern düşüncenin hâkim olduğu dönemde yazılan eserler, kendilerinden önceki yüzyılların eserleriyle farklılıklar gösterirler. Yazar ve anlatıcı olgusu, bu farklılığın kendisini en fazla gösterdiği alanlardan biridir. Türk edebiyatında, postmodern anlayışla eserler kaleme alan ilk yazarlardan biri Bilge Karasu’dur ve onun eserlerinde, postmodern edebî anlayışın izlerini sürmek mümkündür. Karasu, eserlerinde, özellikle yazar ve anlatıcı noktasında, postmodern edebî anlayışa yer verir.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Bilge Karasu, posmodern anlatıcı, postmodern yazar, postmodern toplum.

Abstract
Literary works are mostly influenced by the thought world of era in which they were born. Social structure also influence the structure of literary works. As a natural consequence of this, the works written in the period when the postmodern thinking was dominant show differences with the works of the previous centuries. The auther and the narrator are one of the areas where this difference most demonstrate itself. Bilge Karasu is one of the first writers who writes his works with postmodern understanding in Turkish literature and it is possible to trace the postmodern literary understanding in his works. Karasu places postmodern literary understanding in his works, especially at the point of writer and narrator.

Keywords
Postmodernism, Bilge Karasu, postmodern narrator, postmodern author, postmodern society.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri