• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY LEVELY TURKISH COMMUNICATION PROFICIENCY PERCEPTION SCALE )

Yazar : Rukiye AYDOĞAN  - Kerim GÜNDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1743-1758
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3982


Özet
Bu çalışmada öğrencilerin İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik algılarını belirleyebilmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçekte 19 maddeye yer verilmiş, bu maddelerin anlaşılırlığını ve istenilen özellikleri ölçüp ölçmediğini tespit etmek için uzman görüşlerine başvurulmuştur. İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı ölçeği Aydın İli merkez Efeler İlçesindeki farklı okulların 5. sınıflarında öğrenim gören 346 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi; bu analiz ile elde edilen faktör yapısını doğrulamak amacıyla da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 19 maddeden oluşan 6 faktörlü bir yapı elde edilmiş ve uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ise ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu ve ilkokul düzeyinde Türkçe iletişim yeterlikleri araştırmalarında kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, Yaşam Boyu Öğrenme, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik.

Abstract
In this study, it was aimed to develop a scale to determine the students' competence perceptions of primary level communication in Turkish. There were 19 items on the scale and expert opinions were consulted to determine whether these items measure their clarity and expected characteristics. Primary School Turkish Communication Proficiency Perception Scale was administered to 346 students who were enrolled to 5th graders in Aydın city center schools, namely Efeler District.. Validity and reliability studies were performed using the obtained data. Exploratory factor analysis was done to reveal the validity of the structure of the scale. Confirmatory factor analysis was also performed to verify the structure the factors derived from the analysis. The analysis obtained from a structure indicated a 6 factor structure consisting of 19 items, and the indexes were found to be a good level of cohesion. The reliability analysis of the results indicated a high reliability of the scale. As a result, this scaled can be trustfully used to investigate the primary level Turkish communication competencies of students.

Keywords
Primary School, Life Long Learning, Scale Development, Validitiy, Reliability.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri