• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
(STUDY OF THE BOOK NAMED ‘ŞİİR GEMİSİ’ WRITTEN BY AYLA ÇINAROĞLU IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 237-253
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3984


Özet
Çocuklara yönelik hazırlanan metinlerin kendine özgü işlevleri ve öğeleri vardır. Dil ve anlatım bu öğelerin arasındadır. Dil becerisinin gelişimi için metinlerin dil ve anlatım bağlamında bazı ilkelere sahip olması gerekir. Bu ilkeler, çocukların söz varlığının zenginleşmesine ve dilin anlatım olanaklarını kavramalarına yardımcı olur. İlkeler konusunda şiirlerin diğer metin türlerinden ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle araştırmada Türkçe öğretimi süreci de dâhil olmak üzere çocuklara sunulan şiirlerin dil ve anlatımının nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Araştırmanın amacı, Ayla Çınaroğlu’nun “Şiir Gemisi” adlı kitabının dil ve anlatım açısından incelenmesidir. Dil ve anlatım, metinlerin seslendiği yaş düzeyindeki çocukların dil gelişim özelliklerini gözeten bir anlayışla yapılandırılmalıdır. Mecaza dayalı söz sanatları yer almalı ancak çocuk okuru zorlamamalı, anlamı sıkıcılığa ya da imgeye boğacak biçimde olmamalı; ölçülü kullanılmalıdır. Araştırmada Ayla Çınaroğlu’nun “Şiir Gemisi” adlı yapıtı dil ve anlatım özellikleri açısından incelenmiş, kuramsal bilgiler örneklerle somutlaştırılmıştır. Nitel olan bu çalışmada, kaynak taraması yapılmıştır. Şiir Gemisi kitabına ilişkin veriler de doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve “içerik çözümlemesi” ile çözümlenmiştir. Çınaroğlu’nun Şiir Gemisi’nde çocuğa göreliği gözeten bir anlayışla ve imgesel bir anlatımla şiirlerini okurlara sunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ayla Çınaroğlu, language and expression, relativism for children, Turkish education.

Abstract
Texts written for children have their own genuine functions and components. Language and expressions is one of those components. Text are required to have some principles in the context of language and expression for language skill development. These principles help children richen their vocabulary and understand possible expressions of language. Poems, besides all other text types, have a special status when it comes to principles. So, how language and expression should be discussed with the Turkish education process in mind in this research. The purpose of this research is study of the book named ‘Şiir Gemisi’ written by Ayla Çınaroğlu in terms of language and expression. Language and expression should be structured in terms of language development features at children’s age levels the texts are written for. The texts should include figure of speech based on metaphors; yet, child reader should not be overwhelmed by these. The meaning should lead neither boredom nor lots of images; it should be restrained. In this research, the book ‘Şiir Gemisi’ by Ayla Çınaroğlu was studied in terms of language and expression and theoretical information was embodied by examples. Literature review was conducted in this research as this study is a qualitative research. Data regarding Şiir Gemisi book was gathered via document review and content analysis was applied to analyze data. It was determined that Çınaroğlu’s Siir Gemisi is organized with the relativism for children in mind. The poet also was decided to present her poems to the readers with an imaginative expression.

Keywords
Ayla Çınaroğlu, language and expression, relativism for children, Turkish education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri