• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ)
(A RESEARCH ON THE ATTITUDES AND COMPETENCES OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS RELATED TO THEIR DEPARTMENTS AND OCCUPATIONS (KTU SAMPLE) )

Yazar : Bilal KIRIMLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1630-1655
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3989


Özet
Türkçe öğretmenliği ülkenin resmi ve ortak eğitim, kültür ve sanat dilinin eğitim ve öğretimini anayasal bir temelle yapmaya çalışan meslek grubudur ve dolayısıyla da Türkiye için hayati bir önem taşır. Bu mesleği yapacak öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili nasıl bir tutum ve yeterlik içinde olduklarının tespiti ve ona göre yetiştirilmeleri elbette ki gereklidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili tutumları ve yeterlikleri KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 4 sınıftan 227 öğrenci örnekleminde araştırılmıştır. Bunun için Temizkan (2008), Acat ve Yenilmez (2004)in çalışmalarından da istifade edilerek farklı bir anket formu geliştirilmiş, bu formda öğrencilerin tutum ve yeterlikleri sadece onların bu konudaki kanaat ve değerlendirmeleri ile değil doğrudan bilgi ve becerileriyle ilgili ipucu verecek birkaç soru ile de tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada bütün öğrencilerin Türkçe öğretmenliğine karşı olumlu tutum içinde oldukları, 1. sınıfların diğer sınıflara nazaran, çok fazla anlamlı olmasa da, daha az olumlu tutum taşıdıkları anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun KPSS’yi bütün derslerden öncelikli gördüğü ve bilhassa 4. sınıfların yeterlik sorgulamasında bu sınav sürecinin onların yeterlik düzeylerini olumsuz etkilediğinin ipuçları olabilecek sonuçlar tespit edilmiştir. Öğrencilerin yeterlikleriyle ilgili dolaylı veri olabilecek algılarında çoğunlukla iyi veya yüksek düzeyde sonuçlar çıksa da doğrudan bilgi ve becerilerini ölçme amaçlı sorulara verdikleri cevaplara göre yeterli oldukları söylenemez. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adayları mesleklerine karşı olumlu tutum içinde olduklarını ifade etmekteler, fakat yeterlik açısından eksiklikleri bulunmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının çok daha iyi seviyelerde olmasını öğrencilerin seçildiği sınıf seviyesinin ve bilhassa KPSS sürecinin olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretmeni adayları, tutumlar ve yeterlikler, öğretmenlik.

Abstract
Turkish teaching is a group of professions working on the constitutional basis of education and training of the official and common education, culture and arts language of the country and it is of vital importance for Turkey. It is, of course, necessary to determine how and to what extent the prospective teachers of this profession are involved in their profession. In this study, the attitudes and competences of the pre-service Turkish teacher about the occupations were tried to be investigated in the sample of 227 students in 4 classes studying in the Turkish Education Department of KTÜ Fatih Education Faculty. For this, a different questionnaire form was developed by taking advantage of the studies of Temizkan (2008) and Acat, Yenilmez (2004). İn this form, students’ attitudes and competences are tried not only to be determined by their thoughts and considerations. His tried to be determined by a few questions which would give clues about their knowledge and skills, directly. It has been understood that all the students have a positive attitude towards Turkish teaching and that the students at 1 st grade have less positive attitudes than the other classes, although it is not very meaningful. It has also been determined that the majority of students see KPSS as a priority over all courses, and in particular in the proficiency question of the 4th grade, there may be clues that this examination process adversely affects their proficiency levels. Students' perceptions of their competence may not be sufficient according to the answers they give to the questions to measure knowledge and skills directly, although they often have good or high results. As a result, Turkish teacher candidates are not expressing their positive attitude towards their professions, but they have deficiencies in terms of competence. It is considered that the students’ grades and especially the KPSS process effect of being at better level of pre-service Turkish teachers.

Keywords
Turkish teacher candidates, attitudes and competences, teaching.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri