• Hızlı Erişim

“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
(ON THE ORIGIN OF WORD “DALYAN” )

Yazar : Ferdi GÜZEL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2132-2143
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3995


Özet
Türkçede farklı kaynaklardan gelen iki dalyan kelimesi vardır. Bazı kaynaklarda bu sesteş kelimelerin aynı kelime olduğu savunulmuş, bazı çalışmalarda ise bu kelimelerin farklı kaynaklardan geldiği belirtilmiştir. Etimolojik çalışmalarda genellikle farklı anlamlara sahip olan iki dalyan da yabancı bir kökene bağlanmaktadır. “Uzun boylu” anlamına gelen dalyan kelimesi Türkçedir, bu kelime tay isminden benzerlik ifade eden +lAŋ eki ile türetilmiştir. Dalyan kelimesi Orta Türkçe taylaŋ kelimesinden gelmektedir. Başlangıçta “tay gibi, taya benzeyen, genç” anlamına gelen taylaŋ kelimesi zaman içinde çeşitli ses değişimleri geçirerek dalyan’a dönüşmüş, “uzun boylu, boylu boslu” anlamlarını da kazanmıştır. Çağdaş lehçelerdeki ve Türkiye Türkçesi ağızlarındaki tay kökünden türemiş benzer anlamlı kelimeler bu görüşü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler
Dalyan, etimoloji, taylaŋ.

Abstract
There are two words from different sources in Turkic. In some works it has been argued that these words are the same word, and in some works it is stated that these words come from different sources. In etymological studies, two dalyan, which usually have different meanings, are connected to a foreign origin. The dalyan word meaning "tall" is Turkic, this word is derived from + lAŋ suffix which is similar to the name of the tay (foal). The dalyan word comes from Middle Turkish taylaŋ word. In the beginning, taylaŋ word, which means "like a foal, young" has transformed into dalyan with a variety of voice changes over time and has acquired the meaning of "tall, well-proportioned". Similar meaning words derived from the same root in the contemporary dialects and dialects of Turkish supports this view.

Keywords
Dalyan, etymology, taylaŋ.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri