• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler
(Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry )

Yazar : Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 218-245
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4


Özet
Bilinen âlemin arkasındaki âlem olarak tanımlanan metafiziğin araştırma konuları, evren, Tanrı ve ruhtur. Bunun yanı sıra ahlâk, ölüm gibi kavramlarla da ilgilenen metafiziğe, akıl yoluyla değil, duyular vasıtasıyla ulaşılabilir. Batı ve İslam filozoflarınca açıklanmaya çalışılan metafizik, edebiyat biliminde sezgi, yaşanmışlık, varlık, fikir veya düşünce kavramlarını inceleyen idealist görüş veya manevi bilimler yöntemi içerisinde değerlendirilir. Bu bağlamda Yahya Kemal şiirinde yer alan Allah, hayat, ölüm, ölümden sonra, tasavvuf, ruh, varlık, yokluk, gönül, hikmet, devriye ve zaman kavramlarından müteşekkil metafizik ögeler makalemizin konusunu teşkil eder.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal, Metafizik, şiir, Allah, ruh, ölüm

Abstract
The research subjects of the metaphysics defined as the world beyond the real world are the universe, God and spirit. The idea of metaphysics, also dealing with morality, death and the subjects like these, can be reached through the senses but not through the mind. Later, this concept used firstly by Aristotle has begun to be used by Islamic philosophers. The concept of metaphysics tried to be described by philosophers is evaluated in the field of literature with the use of the idealist view searching the concepts of intuition, experience, existence idea or thought and of the methods of spiritual sciences. The metaphysical items composed of the concepts of Allah (God), life, death, the life after death, “tasavvuf”, spirit, existence, nothingness, heart, “hikmet”, “devriye”, and time existing in Yahya Kemal’s poems are the subjects of our article.

Keywords
Yahya Kemal, metaphysic, poem, God (Allah), spirit, death.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri