• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES AND LIFE STYLES OF EURASIA NOMADS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2811-2824
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4001


Özet
Batının kendinden olmayana "barbar" sıfatını layık görmesi Antik Yunan'dan kalma bir gelenektir. Bu kelime kendilerinden olmayanları nitelemek için kullanılmış olsa bile zaman içerisinde barbarlık medeni açıdan geri kalmış toplumları ifade eder bir hâl almıştır. Günümüzün en büyük yanılgılarından biri yerleşik yaşamın medeniyeti, göçebeliğin ise geri kalmışlığı temsil eder hale gelmesidir. Her iki toplumun kendine has meziyetleri vardır ve bir diğerinin diğerine üstünlük sağlaması gibi bir durum belli başlı olgularda söz konusudur. Biz bu yazımızda Avrasya bozkırlarında göçebelik yapmış olan Türklerin toplumsal yapısına dair toplu bilgi verirken aynı zamanda göçebeliğe yapılan haksızlıklar üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçebe, Avrasya, Türk, Göçebe Hayatı.

Abstract
The practice of the west labeling anyone other themselves as barbarians dates back to Ancient Greece. Although this word was used to define anyone other than themselves, it later evolved into a word meaning societies less civilised than themselves. One of the greatest fallacies of our time is the idea that life in settlements represented civilisation and that nomadic life represented a lack of development. Both types of society had their own unique merits and supremacy of one over the other only occurred in rare events. In this article we intend to give information concerning the social structure of the nomadic Turks and focus on the injustices done to the nomadic life.

Keywords
Migration, Nomad, Eurasia, Turk, Nomadic Life.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri