• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN LEARNING STYLE AND APPROACHES TO LEARNING PREFERENCES OF PROSPECTIVE TEACHERS )

Yazar : Ceyhun OZAN  - Nermin KARABACAK - Emine KIZILTAŞ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1818-1843
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4002


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stillerini, öğrenme yaklaşımları tercihlerini ve öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 932 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları en çok değiştirme öğrenme stiline sahiptirler. Öğrenme stilleri üniversite, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı ölçüde değişmezken, program değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrenme yaklaşımları üniversite ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı ölçüde değişmezken, program ve cinsiyet değişkenlerinde ise anlamlı olarak farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme stilleri, öğrenme yaklaşımları, öğretmen adayları.

Abstract
The aim of this research is to determine the learning styles and approaches to learning preferences of prospective teachers and relationship between the learning styles and approaches to learning preferences. Survey model were used in the research. The population of the research consists of freshmen and senior prospective teachers who were continuing their undergraduate degree Kazim Karabekir Faculty of Education, Atatürk University, Faculty of Education, Ağrı İbrahim Çeçen University and Faculty of Education, Recep Tayyip Erdoğan University in 2012-2013 educational year, spring semester. The sample of the research consisted of 932 prospective teachers who were selected through random sampling method. According to the results of the research prospective teachers have divergent learning style mostly. Although the learning styles have not changed significantly according to university, sex and class variables have changed significantly according to department variable. Prospective teachers have preferred deep and strategic approaches to learning mostly. Although the approaches to learning have not changed significantly according to university and class variables have changed significantly according to department and sex variable.

Keywords
Learning styles, approaches to learning, prospective teachers.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri