• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ
(A PIONEER MEN IN WOMEN’S JOURNALS AND EV HOCASI JOURNAL )

Yazar : Duygu OYLUBAŞ KATFAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2436-2447
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4008


Özet
Osmanlı kadınları 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumsal yaşamdaki varlıklarını edebiyat dünyasında da göstermeye çalışmışlardır. Kadınların cinsiyetlerini saklamadan yazma cesareti edinmeleri erkeklerin onları yüreklendirerek yazmalarını sağlamalarıyla mümkün olmuştur. Bunun için de ilk kadın yazarların yetişmesine kadar nasıl yazılacağı konusunda rol modelleri erkek yazarlar olmuştur. Kadınların basın dünyasına katılmalarına destek olan erkekler, kadın dergi ve gazeteleri de yayımlayarak desteklerini sürdürmüşlerdir. Bu dergi ve gazetelerin çoğu haftalık ya da on beş günlük süreli yayınlardır. Bunlar arasında uzun ömürlü olanlar gibi kısa süre yayımlanmış olanlar da vardır. Hanımlar (1882), Parça Bohçası (1889), Âlem-i Nisvân (1906), Erkekler Dünyası (1913), Kadınlık Hayatı (1913), Seyyâle (1914), Genç Kadın (1918), Diyane (1920), Ev Hocası (1923) tek sayı çıkabilmiş kadın dergileridir. Bu çalışmada Ev Hocası adlı dergi tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı basın tarihi, kadın süreli yayınları, Ahmet Edip, Ev Hocası dergisi.

Abstract
Since the second half of the 19th century Ottoman women have tried to Show their existence in social life in the world of literature. When men encouraged women to write, women wrote their sex without hiding. For this, male writers have been role models for how to write until the first female writers are trained. Men who supported women's participation in the press world continued to support this by publishing women’s journals and newspapers. Most of these journals and newspapers are weekly or fifteen-day periodicals. There are long-term publications in these journals and newspapers as well as short-term publications. Hanımlar (1882), Parça Bohçası (1889), Âlem-i Nisvân (1906), Erkekler Dünyası (1913), Kadınlık Hayatı (1913), Seyyâle (1914), Genç Kadın (1918), Diyane (1920), Ev Hocası (1923) are the women journals which had one issue. In this study, the journal called Ev Hocası will be introduced.

Keywords
Ottoman press history, woman’s periodicals, Ahmet Edip, Ev Hocası journal.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri