• Hızlı Erişim

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ
(ADRESSING WORDS IN TURKEY DIALECTS )

Yazar : Merve Demirbaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2154-2181
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4014


Özet
Bu çalışmada seslenme sözlerinin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki durumu üzerinde durulmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm seslenme sözleri için kullanılan terimler, seslenme sözlerinin aldığı ekler, seslenme sözlerinin söz varlığı, sözcük türü bakımından seslenme sözleri, cümle ögesi olarak seslenme sözleri, seslenme sözlerinin kullanım alanları vd. oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü ise bulgular bölümüdür. Türkiye Türkçesinin dört ana ağız bölgesinin her birinden o ağız bölgesinin özelliklerini belirgin şekilde yansıtan araştırmalar taranarak seslenme sözleri çıkartılmıştır. Bu bulgulardan hareketle de seslenme sözlerini oluşturan yapılar için bir tasnif denemesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seslenme, Seslenme Sözleri, Hitap, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Seslenme.

Abstract
This study focus on the situation of adressing words in Turkey dialects. The study formed as two parts. The first part of study is formed from terms for adressing words, morphem staken by adressing words, vocabulary of adressing words, adressing words in regard to part of speech, adressing words as sentence element, usagearea of adresing words andect. These condpart is findings. Adresseng words were detected by scanning studies that represent the features of dialect are clearly from each of four main dialects in Turkey Turkish. A classification trial for structures that adressing words was made with reference to the findings.

Keywords
Addressing, addressing words, addressing in Turkey Turkish dialects.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri