• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF GRADE LEVELS OF “READING TABLE AND DIAGRAM” IN SOCIAL STUDIES LESSON OF FOURTH GRADE STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES )

Yazar : İsmail Hakan AKGÜN   - Fatma BULUT ÖZKAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2752-2775
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4015


Özet
Bu araştırmanın amacı; dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin öğrenciler tarafından ne düzeyde gerçekleştiğini çeşitli değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre yapılan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleşme düzeylerinin ortalamanın biraz altında ( =9.96) kaldığı görülmüştür. Değişkenler açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; anne ve baba eğitim düzeyi üniversite ve üstü mezunu olan öğrencilerin diğer tüm gruplara göre; şehirde yaşayan öğrencilerin köyde yaşayanlara göre, aile gelir düzeyi yüksek (2500 TL ve üstü) olan öğrencilerin düşük (0-950) olan öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Beceriler, Tablo Okuma Becerisi, Diyagram Okuma Becerisi.

Abstract
The aim of this research; to determine the level of "Table and Diagram Reading" skills performed by the students in terms of various variables in the fourth grade social studies course. The research is a descriptive study based on the screening model of quantitative research methods. The academic achievement test used as a data collection tool was developed by the researcher. As a result of the research, it was seen that the students' level of achievement of "Reading Table and Diagram" was slightly below the average level (= 9.96). In terms of variables, it was determined that the female students are more successful than the male students; the students of which the education level of the parents is higher are more successful than the other groups, the students who live in the city are more successful than the students who live in the village and those with high family income level (2500 TL or more) more successful than the students with low income (0-950).

Keywords
Social Studies, Skills, Table Reading Skills, Diagram Reading Skills.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri