• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ
(A VIEW ON MEHMET AKİF ERSOY’S SPHERE OF INFLUNCE ON TURKISH WORLD POETS )

Yazar : Atıf AKGÜN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2389-2413
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4019


Özet
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), millî marş şairi olmasının yanında düşünce dünyasının özgünlüğü ve şiir dilindeki güçlü üslûbu ile Türk Edebiyatı’nın önemli şairleri arasında yer alır. Şiirinin kendine has özellikleri, devrinin birçok şairi arasında Akif’in özel bir yer edinmesinde önemli rol oynamıştır. Mehmet Akif’in Türklük ve İslâmiyet’i ele alış tarzı ve eserlerinde bu değerler etrafında şekillenen dünya görüşünün yansımaları sadece Anadolu’da değil ortak değerleri Türklük ve İslamiyet olan diğer sahalarda da dikkat çekmiş, kendisine zamanla takipçi bulmuştur. Akif’in Türk Dünyası’ndaki tesirleri Sırat-ı Müstakim’le artarak yayılmış ve Akif’in etki alanı geniş bir aksiyon adamına dönüşmesinde söz konusu yayın etkili olmuştur. Mehmet Akif’in çağdaş Türk Dünyası şiirindeki doğrudan ve dolaylı tesirine odaklandığımız bu makalede Akif’in Türk Dünyası şairlerince dikkate değer bulunan hususiyetleri incelenmiştir. Bazı Türk Dünyası şairlerinin Akif’in şiirine ve şahsiyetine gösterdikleri ilginin, mukayeseli ve örneklemeli metinlerle yansıtıldığı incelemede, doğrudan Mehmet Akif ile temasta bulunmuş ya da etkisini eserlerinde dile getirmiş şairlerin tespiti ve etkilendikleri bağlam, dönemin sosyal ve siyasal şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Akif Ersoy. Türk Dünyası Edebiyatları, Ceditçilik, Sırat-ı Müstakim.

Abstract
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), the poet of Turkish national anthem, is accepted as one of the most important poets of Turkish literature owing to the originality of his world of thought and his impressive literary style. The unique characteristics of his poems have an important role in making Akif’s poems special among all the other poems of his period. Mehmet Akif’s style of approaching to Turkishness and Islam and the reflections of his world-view shaping through these values take attention of the societies not only from Anatolia but also from elsewhere sharing the common values of Turkishnesss and Islam. The influence of Akif on Turkish World has been gradually spread since Sırat-I Müstakim that has also turned Akif on an action man with a wide sphere of influence. In this paper we focus on the direct and indirect influence of Mehmet Akif on the contemporary Turkish World poems by analyzing the notable characteristics of Akif’s poems. This paper also involves comparative and sampled texts reflected the attention of some of the Turkish World poets on Akif’s poems and his personality. In doing so the determination of the poets who have been directly in touch with Mehmet Akif or declared his influence on their works, the context they have been influenced is analyzed in accordance with the social and political situation of the era in this paper.

Keywords
Mehmet Akif Ersoy. Turkish World Literatures, Jadidism, Sırat-ı Müstakim.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri